ประสบการณ์ของคริสเตียน | "ผมได้เห็นม้วนหนังสือที่เปิดออกแล้ว"

ประสบการณ์ของคริสเตียน | "ผมได้เห็นม้วนหนังสือที่เปิดออกแล้ว"

0 |วันที่ 16 เดือน 10 ปี 2020

ตัวละครหลักเป็นคริสตชนเปี่ยมศรัทธาที่มีความรอบรู้ในพระคัมภีร์ และมักจะได้ยินศิษยาภิบาลของเขาพูดบ่อยครั้งว่าพระวจนะทั้งหมดของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์ และไม่มีพระวจนะของพระเจ้าดำรงอยู่นอกพระคัมภีร์เลย เมื่อเขาได้ยินว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จกลับมาและได้ดำรัสพระวจนะใหม่ๆ เขาก็เกาะติดมโนคติที่หลงผิดของเขา และไม่ต้องการแสวงหาหรือมองค้นเข้าไปในเรื่องนั้น แต่ไม่นานต่อมา เขาก็ตระหนักว่าเพื่อนและสมาชิกครอบครัวของเขาได้มาเข้าใจความจริงมากมายแล้ว โดยผ่านทางการเจาะลึกพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย และการอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ด้วยความอิจฉาในเรื่องนี้ เขาจึงตัดสินใจที่จะมองค้นเข้าไปในเรื่องนี้ด้วยตัวเขาเอง หลังจากอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์มากมาย เขาก็กลายเป็นแน่ใจว่าจริงๆ แล้วพระวจนะเหล่านั้นเป็นหนังสือม้วนที่ได้รับการเผยพระวจนะไว้ในหนังสือวิวรณ์ ว่าพระวจนะเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย เขายังตระหนักอีกด้วยว่าพระคัมภีร์มีพระวจนะของพระเจ้าเพียงส่วนน้อยเท่านั้น และว่าผู้คนไม่ควรจำกัดพระราชกิจและพระวจนะของพระเจ้าไว้กับสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์ เช่นนั้นแล้วเขาจึงไม่กังขาเลยว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงกลับมา และยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก