คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ผมได้ถูกรับขึ้นไปเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแล้ว"

คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ผมได้ถูกรับขึ้นไปเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแล้ว"

995 |วันที่ 10 เดือน 02 ปี 2021

ในฐานะคริสเตียน เขามักจะได้ยินศิษยาภิบาลของเขาพูดถึงวิธีที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรับผู้เชื่อขึ้นไปในก้อนเมฆและทรงพบกับพวกเขาในฟ้าอากาศเมื่อพระองค์ทรงกลับมา โดยผ่านทางโอกาสเหมาะโดยบังเอิญ เขาได้ยินเพื่อนคนหนึ่งเป็นพยานว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาเพื่อแสดงความจริงและทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาโดยเริ่มต้นด้วยพระนิเวศของพระเจ้า เขาสะดุ้งตกใจ และประหลาดใจว่า “แต่พวกเราทั้งหมดยังคงอยู่ที่นี่บนแผ่นดินโลก พวกเราไม่ได้ถูกรับขึ้นไป ดังนั้นแล้วองค์พระเยซูเจ้าจะทรงกลับมาแล้วได้อย่างไร?” ต่อมาเขาพบว่าคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ผลิตวิดีทัศน์และภาพยนตร์จำนวนมาก รวมทั้งคำพยานเชิงประสบการณ์มากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพยานให้กับพระเจ้า และเขาก็อดไม่ได้ที่จะกลายเป็นอยากรู้อยากเห็น เขาคิดกับตัวเขาเองว่า "สิ่งซึ่งมาจากพระเจ้าไม่แคล้วที่จะรุ่งเรือง คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะสามารถทรงเป็นองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงกลับมาจริงๆ หรือ?" โดยผ่านการแสวงหาและการเจาะลึก เขาพบว่ามีบทตอนมากมายในพระคัมภีร์ซึ่งเผยพระวจนะว่าราชอาณาจักรของพระเจ้าจะเคลื่อนลงมาบนแผ่นดินโลก ในท้ายที่สุด เขาก็ตระหนักถึงความหมายที่แท้จริงของการถูกรับขึ้นไปสู่ฟ้าสวรรค์และต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก