MV ดนตรีคริสเตียน | "ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!"

วันที่ 30 เดือน 03 ปี 2020

ช่างโชคดีแท้ได้มาพบพระเจ้าทรงจุติเป็นมนุษย์

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายปรากฏและทรงงาน!

ทรงแสดงความจริงและการพิพากษา

ทรงงานและช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยองค์เอง

ทรงมีความสุขและโศก พระองค์ทรงสามัญ

พระองค์ตรัสและสรวล ทรงเป็นจริงเหลือเกิน

ความสำคัญของการจุติเป็นมนุษย์ช่างลึกซึ้งเหลือเกิน

ทรงให้เราเห็น พระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริง

ช่างเป็นเกียรติแท้ที่ได้เห็น พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

สรรเสริญพระองค์ ทำให้วิญญาณสว่างและเสรี

หัวใจของเราพบความหรรษาผ่านการบูชาพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

รู้จักพระองค์ ชีวิตเราจะไม่สูญเปล่า

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ทำให้ผู้ที่รักพระองค์เพียบพร้อมด้วยตัวพระองค์เอง

พระคำและวาทะ เลี้ยงดูคนของพระองค์

มอบความจริงและชีวิตให้พวกเขา

วิวรณ์และคำเตือนใจจากพระคำ เพื่อชำระให้บริสุทธิ์และช่วยให้รอด

เราได้รับประสบการณ์การพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้า

และเห็นความบริสุทธิ์กับความชอบธรรมของพระองค์

ทรงทนทุกข์เพื่อมนุษย์ และเข้าใจจุดอ่อนของมนุษย์

พระคำจัดเตรียมและนำพา มนุษย์ไปสู่ความรู้แจ้ง

ทรงมอบความเชื่อ นำมนุษย์สู่สว่าง

ทรงชดเชยสิ่งขาดหาย นำมนุษย์ไปทีละก้าว

พระเจ้าประสบกับความทุกข์ของคน และยืนเคียงข้างเราในการตีสอน

ทรงคิดถึงชีวิตมนุษย์ตลอดเวลา พระเจ้าเท่านั้นรอบคอบที่สุด

ทรงเงียบทนเจ็บปวดจากการปฏิเสธ

และร่วมทางกับมนุษย์ผ่านความทุกข์ลำบาก

พระองค์กรุยทางเพื่อนำทางมุ่งไปเบื้องหน้า

ฉายาพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ดลใจฉัน

จากโบราณกาล ยากจะได้เห็น พระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริง

เราควรชื่นชมช่วงเวลาที่ดีที่เรามีร่วมกันกับพระเจ้า

เวลานี้เป็นโอกาสของเราที่จะรู้จักความดีงามของพระเจ้า

เรามารู้จักพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กันเถิด

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger