เพลงสรรเสริญนมัสการ | “จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์”เพลงสรรเสริญนมัสการ | “จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์” เพลงพระกิตติคุณ | “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร”เพลงพระกิตติคุณ | “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร” “พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด” ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้า | เพลงสรรเสริญพระเจ้า“พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด” ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้า | เพลงสรรเสริญพระเจ้า เพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | “สรรเสริญชีวิตใหม่” เพลงสรรเสริญคริสตจักรเพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | “สรรเสริญชีวิตใหม่” เพลงสรรเสริญคริสตจักร “ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” | เพลงนมัสการคริสเตียน“ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” | เพลงนมัสการคริสเตียน "จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า" เพลงนมัสการ"จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า" เพลงนมัสการ มิวสิควิดีโอเพลงนมัสการ |“ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!”| เอ็มวีการร้องเดี่ยวมิวสิควิดีโอเพลงนมัสการ |“ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!”| เอ็มวีการร้องเดี่ยว “ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน“ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน "ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน" | เพลงสรรเสริญขับร้องประสานเสียงของคริสตจักร"ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน" | เพลงสรรเสริญขับร้องประสานเสียงของคริสตจักร เพลงชีวิตคริสเตียน |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า"เพลงชีวิตคริสเตียน |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า" เพลงคริสเตียน |"พระเจ้าได้ทรงลิขิตเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว"| เอ็มวีการร้องเดี่ยวเพลงคริสเตียน |"พระเจ้าได้ทรงลิขิตเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว"| เอ็มวีการร้องเดี่ยว เพลงนมัสการร่าเริงสดใส 2020 | "เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้" (MV)เพลงนมัสการร่าเริงสดใส 2020 | "เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้" (MV) ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า | "บทเพลงแห่งความรักอันแสนหวาน" | MV นมัสการภาษาอังกฤษฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า | "บทเพลงแห่งความรักอันแสนหวาน" | MV นมัสการภาษาอังกฤษ "ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำคัญฉันใด" | เพลงนมัสการดลใจ (เพลงเกาหลี + ซับไทย)"ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำคัญฉันใด" | เพลงนมัสการดลใจ (เพลงเกาหลี + ซับไทย)

มิวสิควิดีโอเพลงนมัสการ |“ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!”| เอ็มวีการร้องเดี่ยว

ซีรีส์มิวสิกวีดีโอ   951  

บทนำ

มิวสิควิดีโอเพลงนมัสการ |“ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!”| เอ็มวีการร้องเดี่ยว

ช่างโชคดีแท้ได้มาพบพระเจ้าทรงจุติเป็นมนุษย์

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายปรากฏและทรงงาน!

ทรงแสดงความจริงและการพิพากษา

ทรงงานและช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยองค์เอง

ทรงมีความสุขและโศก พระองค์ทรงสามัญ

พระองค์ตรัสและสรวล ทรงเป็นจริงเหลือเกิน

ความสำคัญของการจุติเป็นมนุษย์ช่างลึกซึ้งเหลือเกิน

ทรงให้เราเห็น พระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริง

ช่างเป็นเกียรติแท้ที่ได้เห็น พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

สรรเสริญพระองค์ ทำให้วิญญาณสว่างและเสรี

หัวใจของเราพบความหรรษาผ่านการบูชาพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

รู้จักพระองค์ ชีวิตเราจะไม่สูญเปล่า

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ทำให้ผู้ที่รักพระองค์เพียบพร้อมด้วยตัวพระองค์เอง

พระคำและวาทะ เลี้ยงดูคนของพระองค์

มอบความจริงและชีวิตให้พวกเขา

วิวรณ์และคำเตือนใจจากพระคำ เพื่อชำระให้บริสุทธิ์และช่วยให้รอด

เราได้รับประสบการณ์การพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้า

และเห็นความบริสุทธิ์กับความชอบธรรมของพระองค์

ทรงทนทุกข์เพื่อมนุษย์ และเข้าใจจุดอ่อนของมนุษย์

พระคำจัดเตรียมและนำพา มนุษย์ไปสู่ความรู้แจ้ง

ทรงมอบความเชื่อ นำมนุษย์สู่สว่าง

ทรงชดเชยสิ่งขาดหาย นำมนุษย์ไปทีละก้าว

พระเจ้าประสบกับความทุกข์ของคน และยืนเคียงข้างเราในการตีสอน

ทรงคิดถึงชีวิตมนุษย์ตลอดเวลา พระเจ้าเท่านั้นรอบคอบที่สุด

ทรงเงียบทนเจ็บปวดจากการปฏิเสธ

และร่วมทางกับมนุษย์ผ่านความทุกข์ลำบาก

พระองค์กรุยทางเพื่อนำทางมุ่งไปเบื้องหน้า

ฉายาพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ดลใจฉัน

จากโบราณกาล ยากจะได้เห็น พระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริง

เราควรชื่นชมช่วงเวลาที่ดีที่เรามีร่วมกันกับพระเจ้า

เวลานี้เป็นโอกาสของเราที่จะรู้จักความดีงามของพระเจ้า

เรามารู้จักพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กันเถิด

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ ๆ

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น