เพลงสรรเสริญพระเจ้า | “ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!” เต้นนมัสการเพลงสรรเสริญพระเจ้า | “ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!” เต้นนมัสการ เพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | "สรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว" True Worshipersเพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | "สรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว" True Worshipers ปิติยินดีในการต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู "ความสุขในดินแดนอันดีแห่งคานาอัน" เพลงสรรเสริญพระเจ้าปิติยินดีในการต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู "ความสุขในดินแดนอันดีแห่งคานาอัน" เพลงสรรเสริญพระเจ้า เรื่องจริงของการประกาศของคริสเตียนในจีน | "หนทางขรุขระแห่งพระกิตติคุณ" | การเต้นรำของคริสเตียนเรื่องจริงของการประกาศของคริสเตียนในจีน | "หนทางขรุขระแห่งพระกิตติคุณ" | การเต้นรำของคริสเตียน เพลงนมัสการ 2020 | "พวกเราชุมนุมกันด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า" | การเต้นรำแบบอินเดียเพลงนมัสการ 2020 | "พวกเราชุมนุมกันด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า" | การเต้นรำแบบอินเดีย เพลงคริสเตียน | สรรเสริญการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ | "พระเจ้าทรงนำพระสิริของพระองค์สู่บูรพาทิศ"เพลงคริสเตียน | สรรเสริญการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ | "พระเจ้าทรงนำพระสิริของพระองค์สู่บูรพาทิศ" เพลงนมัสการ | "อาณาจักรของพระคริสต์คือบ้านที่อบอุ่น"เพลงนมัสการ | "อาณาจักรของพระคริสต์คือบ้านที่อบอุ่น" เพลงนมัสการพระเจ้า |“สรรเสริญสำหรับชีวิตใหม่ในอาณาจักร”| ประชากรของพระเจ้าร้องรำทำเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพลงนมัสการพระเจ้า |“สรรเสริญสำหรับชีวิตใหม่ในอาณาจักร”| ประชากรของพระเจ้าร้องรำทำเพลงสรรเสริญพระเจ้า

เพลงสรรเสริญพระเจ้า | “ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!” เต้นนมัสการ

วิดีโอเต้นรำและขับร้อง   519  

บทนำ

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:

วิดีโอเพลงสรรเสริญ: https://th.godfootsteps.org/video-category/hymn-videos.html

คณะประสานเสียงพระกิตติคุณ:https://th.godfootsteps.org/video-category/choir-series.html

วีดิโอเพลงและเต้นรำ: https://th.godfootsteps.org/video-category/dance-and-song-videos.html

MV: https://th.godfootsteps.org/video-category/mv-series.html

ซีรีส์รายการวาไรตี้: https://th.godfootsteps.org/video-category/the-life-of-the-church-artistic-series.html

เพลงสรรเสริญพระเจ้า | “ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!” เต้นนมัสการ

ช่างโชคดีแท้ได้มาพบพระเจ้าทรงจุติเป็นมนุษย์

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายปรากฏและทรงงาน!

ทรงแสดงความจริงและการพิพากษา

ทรงงานและช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยองค์เอง

ทรงมีความสุขและโศก พระองค์ทรงสามัญ

พระองค์ตรัสและสรวล ทรงเป็นจริงเหลือเกิน

ความสำคัญของการจุติเป็นมนุษย์ช่างลึกซึ้งเหลือเกิน

ทรงให้เราเห็น พระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริง

ช่างเป็นเกียรติแท้ที่ได้เห็น พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

สรรเสริญพระองค์ ทำให้วิญญาณสว่างและเสรี

หัวใจของเราพบความหรรษาผ่านการบูชาพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

รู้จักพระองค์ ชีวิตเราจะไม่สูญเปล่า

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ทำให้ผู้ที่รักพระองค์เพียบพร้อมด้วยตัวพระองค์เอง

พระคำและวาทะ เลี้ยงดูคนของพระองค์

มอบความจริงและชีวิตให้พวกเขา

วิวรณ์และคำเตือนใจจากพระคำ เพื่อชำระให้บริสุทธิ์และช่วยให้รอด

เราได้รับประสบการณ์การพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้า

และเห็นความบริสุทธิ์กับความชอบธรรมของพระองค์

ทรงทนทุกข์เพื่อมนุษย์ และเข้าใจจุดอ่อนของมนุษย์

พระคำจัดเตรียมและนำพา มนุษย์ไปสู่ความรู้แจ้ง

ทรงมอบความเชื่อ นำมนุษย์สู่สว่าง

ทรงชดเชยสิ่งขาดหาย นำมนุษย์ไปทีละก้าว

พระเจ้าประสบกับความทุกข์ของคน และยืนเคียงข้างเราในการตีสอน

ทรงคิดถึงชีวิตมนุษย์ตลอดเวลา พระเจ้าเท่านั้นรอบคอบที่สุด

ทรงเงียบทนเจ็บปวดจากการปฏิเสธ

และร่วมทางกับมนุษย์ผ่านความทุกข์ลำบาก

พระองค์กรุยทางเพื่อนำทางมุ่งไปเบื้องหน้า

ฉายาพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ดลใจฉัน

จากโบราณกาล ยากจะได้เห็น พระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริง

เราควรชื่นชมช่วงเวลาที่ดีที่เรามีร่วมกันกับพระเจ้า

เวลานี้เป็นโอกาสของเราที่จะรู้จักความดีงามของพระเจ้า

เรามารู้จักพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กันเถิด

จากโบราณกาล ยากจะได้เห็น พระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริง

เราควรชื่นชมช่วงเวลาที่ดีที่เรามีร่วมกันกับพระเจ้า

เวลานี้เป็นโอกาสของเราที่จะรู้จักความดีงามของพระเจ้า

เรามารู้จักพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กันเถิด

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น