คริสเตียนทอล์คโชว์ | "แท้จริงแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาอย่างไร"

วันที่ 05 เดือน 03 ปี 2020

คริสเตียนทอล์คโชว์ | "แท้จริงแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาอย่างไร"

ในยุคสุดท้าย อารมณ์ความรู้สึกของคริสตชนที่กำลังรอคอยการเสด็จกลับมาอีกครั้งขององค์พระเยซูเจ้านั้นกลายเป็นแรงกล้ามากยิ่งขึ้น แต่แท้ที่จริงแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมาอย่างไรกันแน่? บางคนพูดว่า “องค์พระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาบนเมฆ” คนอื่น ๆ พูดว่า “คำเผยพระวจนะที่พยากรณ์ถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ยังกล่าวอีกด้วยว่า ‘นี่แน่ะ เรากำลังมาเหมือนอย่างขโมย’ (วิวรณ์ 16:15) ‘เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่า เจ้าบ่าวมาแล้ว “จงออกมารับท่านเถิด”’ (มัทธิว 25:6) คำว่า ‘อย่างขโมย’ หมายความว่า พระองค์จะเสด็จกลับมาอย่างเงียบ ๆ โดยไม่ให้ซุ่มให้เสียง” องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปรากฏต่อพวกเราอย่างไร? ทอล์คโชว์ขำขัน เรื่อง “แท้จริงแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาอย่างไร” พยายามที่จะไขข้อสงสัยทั้งหลายของเราเกี่ยวกับประเด็นนี้

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นั่นคือ ฟ้าแลบจากทิศตะวันออก ได้ถือกำเนิดขึ้นเพราะการทรงปรากฏพระองค์และพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา—พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย คริสตจักรแห่งนี้ประกอบด้วยผู้คนทั้งหมดทั้งมวลที่ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย และได้รับการเอาชนะใจและช่วยให้รอดโดยพระวจนะของพระองค์ คริสตจักรแห่งนี้ได้รับการวางรากฐานทั้งหมดทั้งสิ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์เอง และได้รับการนำทางโดยพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะ คริสตจักรแห่งนี้หาได้รับการสร้างขึ้นโดยบุคคลหนึ่งคนอย่างแน่นอน พระคริสต์คือความจริง วิถีทาง และชีวิต ลูกแกะของพระเจ้าสดับรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ตราบเท่าที่คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คุณจะมองเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงปรากฏแล้ว

คำประกาศพิเศษ: การผลิตวิดีโอครั้งนี้ได้ผลิตขึ้นโดยคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในลักษณะชิ้นงานที่ไม่แสวงผลกำไร และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดอ้างอิงถึงแหล่งที่มาเมื่อทำการแจกจ่ายแบ่งปันวิดีโอนี้ ห้ามมิให้องค์กร กลุ่มชุมชน หรือปัจเจกบุคคลใดให้ข้อมูลผิดเพี้ยน บิดเบือน หรือตัดลอกคลิปจากวิดีโอนี้หรือสร้างงานดัดแปลงอื่นใดจากวิดีโอนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสียก่อน นอกจากนี้ ห้ามมิให้มีการใช้วิดีโอนี้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger