คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ฉันควรต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร" เรื่องจริงของคริสเตียน

วันที่ 12 เดือน 01 ปี 2023

เธอนับถือนิกายคาทอลิกและคาดหวังการเสด็จลงมาบนเมฆเสมอ แต่เมื่อเธอได้อ่านข้อพระคัมภีร์นี้ที่ว่า "แต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลา" (มัทธิว 24:36) (© THSV) เธอก็เกิดความสับสนว่า ทุกคนจะเห็นตอนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าลงมาบนเมฆ แต่ตรงนี้บอกว่าเมื่อทรงกลับมาจะไม่มีใครรู้ พระองค์จะทรงกลับมายังไงกันแน่? เธอไปหาบาทหลวง และแวะไปหาเหล่าศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสคริสเตียน แต่ก็ไม่มีใครไขข้อข้องใจให้เธอได้ แล้ววันหนึ่งขณะเล่นเฟซบุ๊ก เธอก็ได้พบพี่น้องหญิงอีกคน สามัคคีธรรมของพี่น้องหญิงคนนี้ทำให้เธอเข้าใจความล้ำลึกแห่งการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า สุดท้ายเธอจึงได้รู้ว่าคำเผยพระวจนะเรื่องการเสด็จกลับมานั้นลุล่วงอย่างไร และได้ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger