เพลงคริสเตียน | "ผู้คนยังไม่มอบหัวใจให้พระเจ้า"

เพลงคริสเตียน | "ผู้คนยังไม่มอบหัวใจให้พระเจ้า"

157 |วันที่ 02 เดือน 05 ปี 2021

Verse 1

ถึงแม้มนุษย์นั้นยอมให้พระเจ้าทอดพระเนตรภายในหัวใจ

ไม่ได้แปลว่าพวกเขาทำตามการเตรียมการของพระองค์

หรือว่าทิ้งชะตากรรมรวมทั้งทุกสิ่ง

ให้พระเจ้านั้นได้ทรงควบคุมทุกอย่าง

ไม่ว่าเจ้าจะให้คำสัตย์สาบานกับพระเจ้าอย่างไร

หรือประกาศต่อพระเจ้าอย่างไร

ในสายพระเนตร หัวใจเจ้ายังคงไม่เปิดรับพระองค์

เพราะเจ้าไม่ให้พระเจ้าทรงควบคุมหัวใจ

Chorus

ถึงแม้มนุษย์เชื่อในพระเจ้า แต่ในหัวใจไม่มีพระองค์

ไม่รู้ว่าจะรักพระเจ้าอย่างไร

และพวกเขาไม่ต้องการรักพระองค์

เพราะหัวใจพวกเขาไม่เคยเข้าใกล้พระองค์

และหาหนทางหลีกเลี่ยงพระองค์

หัวใจของมนุษย์นั้นจึงห่างไกลพระเจ้า

Verse 2

เจ้ายังไม่ได้มอบใจของเจ้าให้แด่พระเจ้า

พร่ำเอ่ยเพียงถ้อยคำที่ฟังดูดีให้พระองค์ทรงฟัง

มีเจตนาลวงมากมายที่เจ้าซ่อนเร้นจากพระเจ้า

อีกทั้งแผนการร้ายเล่ห์เพทุบาย

เจ้ายึดกุมอนาคตไว้ในมือของเจ้าเอง

ด้วยตัวเจ้ากลัวเกรงพระเจ้าจะทรงพรากเอาไป

พระเจ้าจึงทรงไม่เคยเห็น

ความจริงใจของมนุษย์ที่มีให้พระองค์

Chorus

ถึงแม้มนุษย์เชื่อในพระเจ้า แต่ในหัวใจไม่มีพระองค์

ไม่รู้ว่าจะรักพระเจ้าอย่างไร

และพวกเขาไม่ต้องการรักพระองค์

เพราะหัวใจพวกเขาไม่เคยเข้าใกล้พระองค์

และหาหนทางหลีกเลี่ยงพระองค์

หัวใจของมนุษย์นั้นจึงห่างไกลพระเจ้า

Verse 3

แม้ว่าพระเจ้าทรงมองเห็นส่วนลึกล้ำในหัวใจคน

เห็นความคิดและความต้องการ สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจ

แต่ใจคนนั้นก็ไม่เป็นของพระองค์

พระเจ้าทรงมีสิทธิ์จะเฝ้าสังเกต

แต่ทรงไม่มีสิทธิ์ที่จะทำการควบคุม

ภายในจิตสำนึกที่มีของมนุษย์นั้น

มนุษย์ไม่ต้องการที่จะนบนอบให้พระเจ้าทรงจัดวาง

Bridge

มนุษย์นั้นไม่เพียงปิดกั้นต่อพระองค์

ยังถึงกับมีผู้คนที่คิดหาหนทางไปนานา

ที่จะปิดบังจิตใจ ใช้วาจาฟังดูดี ประจบสอพลอ

สร้างความประทับใจลวงให้พระเจ้าวางพระทัย

ปิดบังโฉมหน้าที่แท้จริงของตน

นี่คือหัวใจของมนุษย์ในสายพระเนตรพระองค์

Chorus

ถึงแม้มนุษย์เชื่อในพระเจ้า แต่ในหัวใจไม่มีพระองค์

ไม่รู้ว่าจะรักพระเจ้าอย่างไร

และพวกเขาไม่ต้องการรักพระองค์

เพราะหัวใจพวกเขาไม่เคยเข้าใกล้พระองค์

และหาหนทางหลีกเลี่ยงพระองค์

หัวใจของมนุษย์นั้นจึงห่างไกลพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก