หนังไทยเต็มเรื่อง | "ความเชื่อในพระเจ้า" วิธีเชื่อในพระเจ้าเพื่อจะได้รับการเห็นชอบโดยพระเจ้า

วันที่ 03 เดือน 07 ปี 2020

อวี้ ฉงกวางเผยแพร่ข่าวประเสิรฐกับคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และขณะที่กำลังพยายามหลบหนีการจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนก็ได้รับการช่วยเหลือโดยเจิ้งซวิน เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งในคริสตจักรบ้านท้องถิ่น หลังจากนั้น เขาได้สามัคคีธรรมกับเจิ้งซวินและคนอื่นๆ หลายครั้งถึงความหมายของความเชื่อในพระเจ้า วิธีที่จะเชื่อเพื่อได้รับการรับรองจากพระเจ้า และแง่มุมอื่นๆ เกี่ยวกับความจริง ในท้ายที่สุด ความจริงเหล่านี้ก็ช่วยแก้ไขความสับสนและความยากลำบากที่เจิ้งซวินและคนอื่นๆ มีมานาน เปิดโอกาสให้พวกเขาเข้าใจความหมายที่แท้จริงของ "ความเชื่อในพระเจ้า" และปลดปล่อยหัวใจของพวกเขาให้เป็นอิสระ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger