เพลงคริสเตียน | "วิธีสร้างสัมพันธภาพที่ปกติกับพระเจ้า"

เพลงคริสเตียน | "วิธีสร้างสัมพันธภาพที่ปกติกับพระเจ้า"

132 |วันที่ 28 เดือน 04 ปี 2021

พระเยซูเสด็จกลับมาแล้ว คุณรู้ไม่? ยินดีต้อนรับให้ติดต่อกับเรา บอกเส้นทางการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับคุณ

การอ่านพระวจนะของพระเจ้า

https://th.godfootsteps.org/videos/obey-God-with-true-heart-surely-be-gained-by-God-reading.html

คำพยานแห่งชีวิตคริสตจักร

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiDLtVZW_Abe9NLAfoHAC9GMETVWs1qlR

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiDLtVZW_AbcpIN1lsZIwU3lTet83HBfn

Verse 1

สัมพันธภาพปกติกับพระเจ้า

เริ่มต้นตรงทำใจเจ้าให้สงบ

ต่อให้เจ้าไม่รู้น้ำพระทัยพระเจ้า

จงลุล่วงหน้าที่ต่อพระองค์

ไม่สายเกินไปที่จะรอให้น้ำพระทัย

มีการเปิดเผย และนำไปปฏิบัติ

เมื่อสัมพันธภาพกับพระองค์เป็นปกติ

กับคนรายล้อมย่อมปกติไม่ต่างกัน

Chorus

สัมพันธภาพปกติกับพระเจ้า

ไร้ข้อกังขา ไม่ท้าทายพระราชกิจ

เมื่อเจ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์

มีเจตนาถูกต้อง ไม่มีแผนการ

ยอมให้ทรงพิจารณา นบนอบต่อพระองค์

ทำความดีต่อครอบครัวพระองค์

หากเจ้าปฏิบัติในหนทางนี้

สัมพันธภาพกับพระเจ้าย่อมเป็นปกติ

โอ้ เป็นปกติ โอ้ เป็นปกติ

Verse 2

กินและดื่มพระวจนะพระเจ้า

อันเป็นพื้นฐานมั่นคงของทุกสิ่ง

จงทำตามที่ทรงต้องการ

จงไม่ต้านทาน ไม่ก่อกวน

ไม่ทำในสิ่งไม่มีประโยชน์

ต่อพี่น้องหญิงชายในพระคริสต์

เป็นธรรมสัตย์ซื่อ และไม่ทำสิ่งน่าอาย

ทำแต่สิ่งที่คู่ควรกับพระเจ้า

Chorus

สัมพันธภาพปกติกับพระเจ้า

ไร้ข้อกังขา ไม่ท้าทายพระราชกิจ

เมื่อเจ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์

มีเจตนาถูกต้อง ไม่มีแผนการ

ยอมให้ทรงพิจารณา นบนอบต่อพระองค์

ทำความดีต่อครอบครัวพระองค์

หากเจ้าปฏิบัติในหนทางนี้

สัมพันธภาพกับพระเจ้าย่อมเป็นปกติ

โอ้ เป็นปกติ โอ้ เป็นปกติ

Bridge

ถึงแม้เนื้อหนังนั้นอ่อนแอ

เจ้าก็สามารถจัดลำดับครอบครัวพระเจ้า

ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ไม่สนตน อาจสูญเสียหรือไม่

ไม่ละโมบเพื่อตนเอง

แต่ดำเนินไปด้วยความชอบธรรม

ไม่ละโมบเพื่อตนเอง

แต่ดำเนินไปด้วยความชอบธรรม

เป็นปกติ เป็นปกติ เป็นปกติ โอ้ เย้

Chorus

สัมพันธภาพปกติกับพระเจ้า

ไร้ข้อกังขา ไม่ท้าทายพระราชกิจ

เมื่อเจ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์

มีเจตนาถูกต้อง ไม่มีแผนการ

ยอมให้ทรงพิจารณา นบนอบต่อพระองค์

ทำความดีต่อครอบครัวพระองค์

หากเจ้าปฏิบัติในหนทางนี้

สัมพันธภาพกับพระเจ้าย่อมเป็นปกติ

เย้ เป็นปกติ โอ้ เป็นปกติ

เย้ เป็นปกติ โอ้ เป็นปกติ

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ข่าวประเสริฐแห่งการเคลื่อนลงสถิตของราชอาณาจักร: https://th.kingdomsalvation.org/

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์:https://th.godfootsteps.org/

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้

หมายเหตุ: วิดีโอทั้งหมดของทางช่องนี้มีไว้ให้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การอัปโหลด ดัดแปลง บิดเบือน หรือตัดตอนวิดีโอใดๆ จากช่องยูทูบของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์โดยบุคคลหรือกลุ่มใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนล่วงหน้าเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเฉพาะ คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการเยียวยาทางกฎหมายทุกอย่างในกรณีที่เกิดการละเมิดใดๆ ต่อข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราล่วงหน้าพร้อมคำขอเพื่อการนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก