คำพยานชีวิตคริสเตียน | "รอดพ้นจากวังวนข่าวลือ"

วันที่ 03 เดือน 05 ปี 2023

วิลเลียม ซึ่งเป็นชาวคริสเตียนคนหนึ่ง บังเอิญได้ทำความคุ้นเคยกับบรรดาพี่น้องชายหญิงบางคนจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ โดยผ่านทางการชุมนุมและการมีสามัคคีธรรมกับพวกเขา เขาเรียนรู้ความจริงและข้อล้ำลึกมากมายที่เขาไม่เคยได้เข้าใจมาก่อนในความเชื่อของเขา และรู้สึกได้รับการเลี้ยงดูทางจิตวิญญาณเป็นอย่างมาก แต่แล้วเขาก็มาพานพบกับข่าวลือบางอย่างในอินเทอร์เน็ต ซึ่งทิ้งให้เขารู้สึกไม่สบายใจและงุนงงสับสน กล่าวคือ เป็นไปได้หรือไม่ว่า จริงๆ แล้วคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่พูดกันในอินเทอร์เน็ต? เขาควรค้นดูการนั้นต่อไปหรือไม่? และหากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับมาอย่างแท้จริง เขาจะไม่เสียโอกาสของเขาในการที่จะถวายการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรอกหรือหากเขาไม่เจาะลึกการนั้น? ภายใต้การทรงนำอันอัศจรรย์ของพระเจ้า เขาตัดสินใจที่จะปล่อยมือจากมโนคติอันหลงผิดของเขา และค้นดูการนั้นต่อไป เขามาเข้าใจหลักธรรมในการเจาะลึกหนทางที่แท้จริงโดยผ่านทางการอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เขาได้รับวิจารณญาณบางอย่างเหนือคำโกหกทั้งหลาย และกลายเป็นแน่ใจว่า พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา แล้วเขาก็ยอมรับพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อย่างชื่นบานยินดี

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger