ประสบการณ์ของคริสเตียน | "รอดพ้นจากวังวนข่าวลือ"

ประสบการณ์ของคริสเตียน | "รอดพ้นจากวังวนข่าวลือ"

461 |วันที่ 17 เดือน 11 ปี 2020

วิลเลียม ซึ่งเป็นชาวคริสเตียนคนหนึ่ง บังเอิญได้ทำความคุ้นเคยกับบรรดาพี่น้องชายหญิงบางคนจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ โดยผ่านทางการชุมนุมและการมีสามัคคีธรรมกับพวกเขา เขาเรียนรู้ความจริงและข้อล้ำลึกมากมายที่เขาไม่เคยได้เข้าใจมาก่อนในความเชื่อของเขา และรู้สึกได้รับการเลี้ยงดูทางจิตวิญญาณเป็นอย่างมาก แต่แล้วเขาก็มาพานพบกับข่าวลือบางอย่างในอินเทอร์เน็ต ซึ่งทิ้งให้เขารู้สึกไม่สบายใจและงุนงงสับสน กล่าวคือ เป็นไปได้หรือไม่ว่า จริงๆ แล้วคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่พูดกันในอินเทอร์เน็ต? เขาควรค้นดูการนั้นต่อไปหรือไม่? และหากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับมาอย่างแท้จริง เขาจะไม่เสียโอกาสของเขาในการที่จะถวายการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรอกหรือหากเขาไม่เจาะลึกการนั้น? ภายใต้การทรงนำอันอัศจรรย์ของพระเจ้า เขาตัดสินใจที่จะปล่อยมือจากมโนคติอันหลงผิดของเขา และค้นดูการนั้นต่อไป เขามาเข้าใจหลักธรรมในการเจาะลึกหนทางที่แท้จริงโดยผ่านทางการอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เขาได้รับวิจารณญาณบางอย่างเหนือคำโกหกทั้งหลาย และกลายเป็นแน่ใจว่า พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา แล้วเขาก็ยอมรับพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อย่างชื่นบานยินดี

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก