พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน: การเข้าสู่ชีวิต | บทตัดตอน 378

วันที่ 21 เดือน 08 ปี 2021

หากเจ้าต้องการนำความจริงไปปฏิบัติ และหากเจ้าต้องการเข้าใจความจริง เช่นนั้นแล้วก่อนอื่นเจ้าต้องเข้าใจแก่นแท้ของความลำบากยากเย็นที่เจ้าเผชิญหน้า และสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นรอบตัวเจ้า สิ่งใดเป็นปัญหากับประเด็นเหล่านี้ รวมทั้งด้านใดของความจริงที่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องด้วย เจ้าต้องแสวงหาสิ่งเหล่านี้ และหลังจากนั้น เจ้าต้องแสวงหาความจริงบนพื้นฐานของความลำบากยากเย็นตามจริงของเจ้า ด้วยหนทางนั้น ขณะที่เจ้าค่อยๆ ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น เจ้าก็จะมีความสามารถที่จะมองเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเจ้า รวมทั้งสิ่งที่พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะทำ และผลลัพธ์ที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะสัมฤทธิ์ในตัวเจ้า บางทีเจ้าอาจไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับเจ้าเชื่อมโยงกับความเชื่อในพระเจ้าและความจริง และเพียงแค่พูดกับตัวเจ้าเองว่า "ฉันมีหนทางของฉันเองในการจัดการกับสิ่งนี้ ฉันไม่จำเป็นต้องมีความจริงหรือพระวจนะของพระเจ้า เมื่อฉันเข้าร่วมการชุมนุม หรือเมื่อฉันอ่านพระวจนะของพระเจ้า หรือเมื่อฉันปฏิบัติหน้าที่ของฉัน ฉันจะตรวจตัวฉันเองกับความจริงและกับพระวจนะของพระเจ้า" หากสิ่งประจำวันทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเจ้า—สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวกับครอบครัว งาน การแต่งงาน และอนาคตของเจ้า—หากเจ้ารู้สึกว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่เกี่ยวกับความจริง และเจ้าแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยใช้วิธีการของมนุษย์ หากนี่เป็นหนทางที่เจ้าได้รับประสบการณ์ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะไม่มีวันได้รับความจริง เจ้าจะไม่มีวันเข้าใจว่าพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะทำสิ่งใดกันแน่ในตัวเจ้า หรือผลลัพธ์ที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะสัมฤทธิ์ การไล่ตามเสาะหาความจริงเป็นกระบวนการที่ยาวนาน มีด้านที่เรียบง่ายในกระบวนการนั้น และก็มีด้านที่ซับซ้อนอีกด้วย พูดอย่างเรียบง่ายก็คือ พวกเราควรแสวงหาความจริง และปฏิบัติและได้รับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวพวกเรา ทันทีที่เจ้าเริ่มทำการนี้ เจ้าก็จะมองเห็นมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าเจ้าควรได้รับและไล่ตามเสาะหาความจริงมากเพียงใดในการเชื่อในพระเจ้าของเจ้า และว่าความจริงนั้นเป็นจริงเหลือเกิน และความจริงคือชีวิต ไม่จริงเลยที่ว่าเฉพาะบรรดาผู้ที่รับใช้พระเจ้าและผู้นำคริสตจักรเท่านั้นที่พึงต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยสอดคล้องกับความจริง ขณะที่ผู้ติดตามธรรมดาไม่พึงต้องทำ หากเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีนัยสำคัญอันยิ่งใหญ่ในพระวจนะที่พระเจ้าทรงแสดงออกมา ตอนนี้พวกเจ้ามีเส้นทางที่จะไล่ตามเสาะหาความจริงหรือไม่? อะไรคือสิ่งแรกที่ต้องจัดการแก้ไขขณะไล่ตามเสาะหาความจริง? ก่อนอื่นใดทั้งหมด เจ้าต้องใช้เวลามากขึ้นในการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้า และในการฟังการสามัคคีธรรม เมื่อเจ้าเผชิญประเด็นปัญหา จงอธิษฐานและแสวงหามากขึ้น เมื่อพวกเจ้าได้จัดหาให้ตัวพวกเจ้าเองมีความจริงเพิ่มขึ้นแล้ว และได้สัมฤทธิ์การเข้าสู่ชีวิตแล้ว และครองวุฒิภาวะ พวกเจ้าก็จะมีความสามารถที่จะทำบางสิ่งที่เป็นจริง รับภาระทำงานเล็กน้อย และด้วยผลจากการนั้น จะมีความสามารถที่จะก้าวผ่านบททดสอบและการทดลองบางอย่างได้สำเร็จ ณ เวลานั้น พวกเจ้าจะรู้สึกว่าพวกเจ้าได้เข้าใจและได้รับความจริงบ้างแล้วจริงๆ และเจ้าจะสำนึกรับรู้ว่าพระวจนะที่พระเจ้าตรัสนั้นเป็นสิ่งที่ผู้คนจำเป็นต้องมี รวมทั้งสิ่งที่พวกเขาควรจะได้รับ และนี่ก็เป็นเพียงความจริงเดียวในโลกที่สามารถให้ชีวิตแก่ผู้คนได้

—พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ความสำคัญของการไล่ตามเสาะหาความจริง และเส้นทางของการไล่ตามเสาะหาความจริง

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger