พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน: การเข้าสู่ชีวิต | บทตัดตอน 375

วันที่ 08 เดือน 08 ปี 2021

อะไรคือสิ่งแรกที่ผู้คนควรทำแต่ละครั้งที่พวกเขาเผชิญกับประเด็นปัญหาหนึ่งๆ? พวกเขาควรอธิษฐาน การอธิษฐานมาเป็นลำดับแรก การอธิษฐานสาธิตแสดงว่าเจ้าเคร่งศรัทธา ว่าเจ้าได้เริ่มที่จะมีหัวใจที่ยำเกรงพระเจ้าแล้ว ว่าเจ้ารู้ที่จะแสวงหาพระเจ้า ว่าเจ้าได้มอบที่แห่งหนึ่งในหัวใจของเจ้าแด่พระองค์แล้ว ว่าเจ้าเป็นคริสตชนที่เคร่งศรัทธาคนหนึ่ง ผู้เชื่อที่สูงวัยกว่าจำนวนมากคุกเข่าลงเพื่ออธิษฐานในเวลาเดียวกันแต่ละวัน บางครั้งก็เป็นเวลานานจนกระทั่งพวกเขาไม่สามารถลุกขึ้นได้อีก ขอให้พวกเราไม่พูดถึงว่าการนี้เป็นพิธีกรรมหรือไม่ หรือว่าพวกเขาสามารถได้รับสิ่งใดจากการนั้นหรือไม่ พวกเรามาพูดกันเพียงว่า บรรดาพี่น้องชายหญิงสูงวัยเหล่านี้เคร่งศรัทธาเป็นพิเศษ ดีกว่าและขะมักเขม้นกว่าพวกเจ้าคนหนุ่มสาวมาก สิ่งแรกที่จะต้องทำเมื่อเผชิญกับประเด็นปัญหาก็คืออธิษฐาน การอธิษฐานไม่ใช่แค่การขยับขากรรไกรพูดไปเรื่อยอย่างไม่จริงใจ การนั้นคงจะไม่แก้ไขปัญหาอันใดได้ เจ้าอาจอธิษฐานแปดหรือสิบครั้งและไม่ได้รับสิ่งใดเลย แต่จงอย่าท้อแท้—เจ้าต้องยังคงอธิษฐาน เมื่อบางสิ่งเกิดขึ้นกับเจ้า ก่อนอื่นจงอธิษฐาน ก่อนอื่นจงบอกพระเจ้า จงให้พระเจ้าทรงเข้าควบคุม จงปล่อยให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเจ้า จงปล่อยให้พระเจ้าทรงนำทางเจ้า และทรงแสดงหนทางแก่เจ้า การนี้พิสูจน์ว่า เจ้าได้วางพระเจ้าไว้เป็นอันดับแรก ว่าพระองค์ทรงอยู่ในหัวใจของเจ้า หากเมื่อเข้าเผชิญกับประเด็นปัญหาหนึ่ง สิ่งแรกที่เจ้าทำก็คือรู้สึกต้านทาน โมโหโทโส และบันดาลโทสะ—หากก่อนสิ่งอื่นใด เจ้ากลายเป็นคิดลบ—เช่นนั้นแล้ว นี่ก็คือการสำแดงของการที่พระเจ้าไม่ทรงอยู่ในหัวใจของเจ้า ในชีวิตจริง เจ้าต้องอธิษฐานเมื่อใดก็ตามที่สิ่งอันใดเกิดขึ้นกับเจ้า อันดับแรกสุด เจ้าต้องคุกเข่าแล้วอธิษฐาน—การนี้สำคัญยิ่งยวด การอธิษฐานสาธิตแสดงท่าทีของเจ้าที่มีต่อพระเจ้าในการสถิตของพระองค์ เจ้าคงจะไม่ทำการนั้นหากพระเจ้าไม่ได้ทรงอยู่ในหัวใจของเจ้า ผู้คนบางคนพูดว่า "ฉันอธิษฐานแต่พระเจ้ายังคงไม่ทรงให้ความรู้แจ้งแก่ฉัน!" เจ้าต้องไม่พูดเช่นนั้น ก่อนอื่น จงมองดูว่า แรงจูงใจของเจ้าสำหรับการอธิษฐานนั้นถูกต้องหรือไม่ หากเจ้าแสวงหาความจริงอย่างแท้จริงและอธิษฐานต่อพระเจ้าบ่อยครั้ง เช่นนั้นแล้ว พระองค์ก็อาจทรงให้ความรู้แจ้งแก่เจ้าในบางเรื่องเป็นอย่างดี เพื่อที่เจ้าอาจเข้าใจ—พูดสั้นๆ ก็คือ พระเจ้าจะทรงทำให้เจ้าเข้าใจ หากปราศจากความรู้แจ้งของพระเจ้า เจ้าย่อมไม่อาจสามารถเข้าใจได้ด้วยตัวของเจ้าเอง เจ้าขาดพร่องปฏิภาณไหวพริบ เจ้าไม่มีสมองสำหรับการนั้น และการนี้ไม่อาจบรรลุได้โดยภูมิปัญญาของมนุษย์ เมื่อเจ้าเข้าใจ ความเข้าใจนั้นเกิดขึ้นจากความรู้สึกนึกคิดของเจ้าเองใช่หรือไม่? หากเจ้าไม่ได้รับการทำให้รู้แจ้งโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เช่นนั้นแล้ว ก็ไม่มีผู้ใดที่เจ้าถามที่จะรู้ว่า อะไรคือความหมายของพระราชกิจของพระวิญญาณ หรือว่าพระเจ้าหมายถึงอะไร มีเพียงเมื่อพระเจ้าพระองค์เองทรงบอกความหมายนั้นแก่เจ้าเท่านั้น เจ้าจึงจะรู้ และดังนั้น สิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อบางสิ่งเกิดขึ้นกับเจ้าก็คืออธิษฐาน การอธิษฐานพึงต้องมีการสืบสาวราวเรื่องด้วยท่าทีของการแสวงหา และการแสดงความคิด ความคิดเห็น และท่าทีทั้งหลายของเจ้า—นี่คือสิ่งที่การนั้นควรเกี่ยวข้อง เพียงแค่การทำแบบขอไปทีจะไม่มีผล ดังนั้น จงอย่าติเตียนพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ไม่ทรงให้ความรู้แจ้งแก่เจ้า เราได้พบว่า ในความเชื่อในพระเจ้าของผู้คนบางคน พวกเขาเชื่อต่อไปเรื่อยๆ แต่พระเจ้าแค่ทรงอยู่บนริมฝีปากของพวกเขาเท่านั้น พระเจ้าไม่ทรงอยู่ในหัวใจของพวกเขา พวกเขาไม่ยอมรับพระราชกิจของพระวิญญาณ และพวกเขาไม่ยอมรับการอธิษฐานด้วยเช่นกัน พวกเขาเพียงแค่อ่านพระวจนะของพระเจ้า และไม่มีอะไรอื่นนอกเหนือจากนั้น สามารถเรียกการนี้ว่าความเชื่อในพระเจ้าได้หรือ? พวกเขาเชื่อต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งพระเจ้าทรงอันตรธานไปโดยสิ้นเชิงจากความเชื่อของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีพวกที่รับมือกับกิจการงานทั่วไปอยู่บ่อยครั้ง และรู้สึกว่าพวกเขามีธุระยุ่งมาก และไม่ได้อะไรเลยสำหรับความพยายามทั้งหมดของพวกเขา นี่เป็นกรณีของผู้คนที่ไม่เดินบนเส้นทางที่ถูกต้องในความเชื่อในพระเจ้าของพวกเขา การใช้หนทางที่ถูกต้องไม่ใช่งานหนักหรอกหรือ? พวกเขาล้มเหลวที่จะใช้หนทางนี้แม้กระทั่งหลังจากที่เข้าใจคำสอนมากแล้ว และโน้มเอียงที่จะใช้เส้นทางขาลง ดังนั้น เมื่อบางสิ่งเกิดขึ้นกับพวกเจ้า พวกเจ้าต้องใช้เวลามากขึ้นในการอธิษฐานและการแสวงหา—การนี้เป็นอย่างน้อยที่สุดที่พวกเจ้าควรทำ การเรียนรู้วิธีแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าและเจตนารมณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือกุญแจสำคัญ หากผู้คนที่เชื่อในพระเจ้าไร้ความสามารถที่จะได้รับประสบการณ์กับความจริงและปฏิบัติความจริงไปตามนั้น เช่นนั้นแล้ว พวกเขาย่อมจะไม่ได้รับอะไรเลย และความเชื่อของพวกเขาย่อมจะนับอะไรไม่ได้เลย

—พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ในการเชื่อในพระเจ้า การได้รับความจริงสำคัญที่สุด

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger