เพลงคริสเตียน | "คำสรรเสริญมายังศิโยน" (A Cappella)

วันที่ 06 เดือน 10 ปี 2020

คำสรรเสริญมายังศิโยน

คำสรรเสริญมายังศิโยน

คำสรรเสริญมายังศิโยน

คำสรรเสริญมายังศิโยน

คำสรรเสริญมายังศิโยน ที่สถิตพระเจ้าปรากฏขึ้นมา

ทุกคนร้องสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ แผ่ไปไกล

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

พระองค์ผู้นำจักรวาล พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

ดวงตะวันเฉิดฉาย

ลอยขึ้นมาจากภูเขาศิโยน ตระหง่านสุดในจักรวาล

พระเจ้าทรงฤทธิ์ เราทุกคนเอาใจช่วยพระองค์ เราร่วมร้องเพลงและเต้นรำ

ผู้ช่วยให้รอดคือพระองค์ และเป็นราชาแห่งจักรวาล

พระองค์ทรงสร้างกลุ่มของผู้พิชิต และสำเร็จแผนบริหารจัดการ

ทุกคนต้องกลับมายังภูเขานี้

คุกเข่าอธิษฐานต่อหน้าบัลลังก์

พระองค์คือพระเจ้าแท้จริงหนึ่งเดียว ทรงเปี่ยมด้วยเกียรติและบารมี

พระเกียรติคุณ สรรเสริญ และสิทธิอำนาจเป็นของราชบัลลังก์

แหล่งแห่งชีวิตมาจากบัลลังก์

ให้น้ำให้อาหารประชาชน

ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงทุกวัน แสงใหม่ให้รู้แจ้งและติดตามเรา

มักเปิดเผยให้เห็นสิ่งใหม่ของพระเจ้า

ยืนยันพระเจ้าจริงผ่านประสบการณ์

พระวจนะปรากฏร่ำไป

เกิดขึ้นภายในตัวคนที่เหมาะสม

เราได้รับพรอย่างเป็นจริง

เผชิญหน้าพระเจ้าทุกวัน

สื่อสารกับพระองค์ในทุกๆ สิ่ง

ให้พระเจ้าตัดสินพระทัย

ทบทวนพระวจนะ ใจของเราทุกคนค่อยๆ เข้าสู่พระเจ้า

เราจึงมาอยู่เบื้องหน้าพระเจ้า รับแสงสว่างจากพระองค์

ชีวิต พูด คิด กระทำ

ล้วนแต่ยึดหลักพระวจนะ ช่วยแยกแยะถูกผิดให้เราเสมอ

พระวจนะเหมือนเข็มเย็บผ้าที่ดึงด้าย

สิ่งที่หลบซ่อนอยู่ภายใน จะปรากฏให้ได้เห็นทีละอย่าง

จงสื่อสารกับพระองค์ อย่ารอช้า

พระเจ้าทรงเปิดโปงให้เห็นความคิด

ใช้ชีวิตทุกชั่วขณะที่มีพบการพิพากษาของพระองค์

เบื้องหน้าพระบัลลังก์พระคริสต์

ทุกส่วนของร่างกายพวกเรายังคงถูกช่วงชิงโดยซาตาน

เพื่อจะฟื้นคืนสิทธิ์อำนาจพระเจ้า คริสตจักรต้องไร้มลทิน

เพื่อให้พระเจ้าเข้าครองจิตใจ

ทั้งชีวิตและความตายต้องต่อสู้กัน

ตรึงกางเขนตัวตนเดิม

พระคริสต์จะฟื้นคืนชีพพระองค์ทรงพระอำนาจสูงสุด

พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังมุ่งหน้าไป

ในทุกส่วนของเรา สำแดงอิทธิฤทธิ์

ตราบใดที่พวกเราเต็มใจเสียสละ

และให้ความร่วมมือกับพระองค์

พระเจ้าจะฉายแสงสว่างไซร้เพื่อช่วยชำระล้างจิตใจ

และช่วงชิงทุกอย่างคืนจากซาตานกันอีกครา

เราจะได้ครบบริบูรณ์โดยพระองค์

อย่าสิ้นเปลืองเวลาใช้ชีวิตในพระวจนะ

เข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ร่วมกับเหล่าธรรมมิกชน

และเข้าไปสู่ความรุ่งโรจน์พร้อมกับพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger