หนังคริสเตียน | แรงจูงใจแท้จริงเบื้องหลังการให้ร้ายป้ายสีและการกล่าวโทษคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน (ฉากเด่น)

วันที่ 01 เดือน 04 ปี 2021

ทุกคนที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ารู้ว่า หากไม่มีการทรงปรากฏและพระราชกิจขององค์พระเยซูเจ้าแล้ว ก็คงจะไม่มีผู้เชื่อหรือผู้ติดตามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเลยสักคน ยิ่งไปกว่านั้น ศาสนาคริสต์คงจะไม่มีวันได้เกิดขึ้น-ไม่สำคัญว่าอัครทูตทั้งหลายจะมีพรสวรรค์เพียงใด พวกเขาคงไม่สามารถสร้างคริสตจักรนี้ได้ ในทำนองเดียวกันนี้ คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้มีขึ้นมาเนื่องจากการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายอย่างแท้จริง เป็นเพราะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงแสดงความจริงต่างๆ มากมาย และผู้คนได้หันกลับมาหาพระเจ้าหลังจากที่ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์นั่นเองที่คริสตจักรได้ถูกสร้างขึ้น แต่รัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนกล่าวให้ร้ายคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ โดยการกล่าวว่าคริสตจักรนั้นเป็นเพียงองค์กรของมนุษย์องค์กรหนึ่งเท่านั้น พวกเขามีแรงจูงใจที่มุ่งร้ายประเภทใดกัน?

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger