เพลงคริสเตียน | "มวลมนุษย์ทั้งปวงควรนมัสการพระเจ้า"

เพลงคริสเตียน | "มวลมนุษย์ทั้งปวงควรนมัสการพระเจ้า"

0 |วันที่ 30 เดือน 04 ปี 2021

การเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของการเชื่อในพระองค์เพื่อให้ได้รับการช่วยให้รอดเพียงอย่างเดียว

และก็ยิ่งไม่ใช่เรื่องของการเป็นคนดีด้วยซ้ำ

การนั้นยังไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการได้มาครองสภาพเหมือนของมนุษย์เท่านั้นอีกด้วย

แท้ที่จริงแล้ว ผู้คนไม่ควรใช้ทรรศนะที่ว่าความเชื่อเป็นแค่การเชื่อว่ามีพระเจ้าพระองค์หนึ่ง

และว่าพระองค์นั้นทรงเป็น

ความจริง เป็นหนทาง เป็นชีวิต และไม่มีสิ่งใดมากไปกว่านั้นแล้ว

อีกทั้งความเชื่อยังไม่ได้หมายเพียงแค่ให้เจ้ายอมรับพระเจ้า

และเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นองค์ผู้ปกครองเหนือทุกสรรพสิ่งเท่านั้น

ว่าพระองค์ทรงเปี่ยมมหิทธิฤทธิ์ ว่าพระองค์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งในพิภพ

และว่าพระองค์ทรงพระเอกลักษณ์และทรงสูงสุด

ความเชื่อไม่ใช่แค่เรื่องของการเชื่อในข้อเท็จจริงนี้

น้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือว่าการเป็นอยู่และหัวใจทั้งหมดของเจ้าควรจะถูกมอบให้แด่พ

ระองค์และนบนอบต่อพระองค์—นั่นก็คือ เจ้าควรจะติดตามพระเจ้า

เปิดโอกาสให้พระเจ้าทรงใช้ประโยชน์จากตัวเจ้า และมีความสุขในการทำงานปรนนิบัติพระองค์

สิ่งใดก็ตามที่เจ้าสามารถทำเพื่อพระองค์ได้ เจ้าก็ควรทำ

นั่นไม่ได้หมายความว่ามีเพียงบรรดาผู้ที่พระเจ้าได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้าและได้ทรงเลือกสรรไว้แล้วเท่านั้น

ที่ควรจะเชื่อในพระองค์

ข้อเท็จจริงก็คือว่า มวลมนุษย์ทั้งปวงควรนมัสการพระเจ้า ใส่ใจพระองค์และเชื่อฟังพระองค์

เพราะมวลมนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า

น้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือว่าการเป็นอยู่และหัวใจทั้งหมดของเจ้าควรจะถูกมอบให้แด่พ

ระองค์และนบนอบต่อพระองค์—นั่นก็คือ เจ้าควรจะติดตามพระเจ้า

เปิดโอกาสให้พระเจ้าทรงใช้ประโยชน์จากตัวเจ้า และมีความสุขในการทำงานปรนนิบัติพระองค์

สิ่งใดก็ตามที่เจ้าสามารถทำเพื่อพระองค์ได้ เจ้าก็ควรทำ

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก