คำพยานชีวิตคริสเตียน | "รสชาติของการเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์"

วันที่ 12 เดือน 12 ปี 2021

องค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่า "เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ถ้าพวกท่านไม่กลับใจและเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ก็จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย" (มัทธิว 18:3) (© THSV) การเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์คือความจริงที่คริสตชนต้องปฏิบัติและเข้าไปสู่ และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการที่ว่าใครบางคนสามารถได้รับการช่วยให้รอดและเข้าไปสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์ได้หรือไม่ ในภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ ตัวละครหลักแบ่งปันบางส่วนของประสบการณ์ของเธอเองกับการเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ ครั้งหนึ่งในขณะที่เสวนาประเด็นปัญหาหนึ่งในการชุมนุม ผู้นำเอ่ยขอให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเอง ด้วยความที่ห่วงกังวลว่าเธอจะพูดสิ่งที่ผิดและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ผู้นำของเธอ เธอรอดูว่าคนอื่นๆ จะพูดอะไร แล้วจึงคล้อยตามไป แต่ที่จริงแล้ว สุดท้ายมันเป็นการสนองตอบที่ผิด โดยการอ่านพระวจนะของพระเจ้า เธอเห็นว่าเธอนั้นปลิ้นปล้อนและฉลาดแกมโกงเพียงใด และเธอได้สูญเสียส่วนสำคัญที่สุดสำหรับการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ไปแล้ว เธอเต็มไปด้วยความเสียใจและเริ่มมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติความจริงและการพูดอย่างซื่อสัตย์ จากนั้นเธอก็มีความสามารถที่จะได้รับการเข้าไปสู่การเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์อยู่บ้าง

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger