คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ไม่โอ้อวดอีกต่อไป"

วันที่ 10 เดือน 10 ปี 2021

โม่เหวินเป็นมัคนายกข่าวประเสริฐคนหนึ่งในคริสตจักร เพราะเขามีความสามารถที่จะช่วยเหลือเหล่าพี่น้องชายหญิงแก้ไขปัญหาบางอย่างในหน้าที่ได้และเขาสัมฤทธิ์บางสิ่งในงานของเขา เขาจึงมาเชื่อว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นๆ เขาโอ้อวดพรสวรรค์และความสามารถของเขาในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดและทำ และอวดตัวเรื่องการที่เขาทนทุกข์เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของหน้าที่ของเขา โดยผ่านทางคำแนะนำและคำติติงจากเหล่าพี่น้องชายหญิง และการพิพากษาและการเปิดเผยของพระวจนะของพระเจ้า เขามาตระหนักว่าเขาไม่มุ่งเน้นไปที่การสามัคคีธรรมว่าด้วยความจริงหรือการให้การเป็นพยานต่อพระเจ้าในหน้าที่ของเขา แต่กลับเสาะแสวงอยู่เสมอที่จะทำให้ผู้อื่นยกย่องบูชาเขาและชื่นชูเขา เป็นเหตุให้ผู้อื่นเหล่านั้นแยกจากพระเจ้ามากขึ้นในหัวใจของตน—เขาตระหนักว่าเขากำลังเดินบนเส้นทางของพวกศัตรูของพระคริสต์ในการต่อต้านพระเจ้า เมื่อเต็มไปด้วยความสำนึกผิด เขามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่ออธิษฐานและกลับใจ เขาก้าวผ่านการเปลี่ยนสภาพอะไร เขามาเข้าใจสิ่งใด และเขาได้รับสิ่งใด? ดูวิดีโอนี้เพื่อค้นหาคำตอบ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger