เพลงคริสเตียน | "แกะของพระเจ้าฟังพระสุรเสียงของพระองค์"

วันที่ 26 เดือน 03 ปี 2021

Verse 1

วันเวลาจะมาถึงจุดจบ

โลกนี้จะพบความว่างเปล่า

ทุกสิ่งจะเกิดใหม่อีกครั้ง

จำเรื่องนี้ไว้

Pre-chorus 1

ไม่อาจมีความคลุมเครือใด​ ๆ

โอ้สวรรค์ และโลกจะลาลับไป

แต่พระวจนะจะยืนยง

พระองค์จึงเตือนพวกเจ้าอีกครา

อย่าเสียแรงเปล่า ตื่นมาสำนึกผิด

ความรอดนั้นจะอยู่ไม่ไกล

พระเจ้าได้ปรากฏท่ามกลางพวกเจ้าไป

ใช่แล้ว พระสุรเสียงได้เปล่งออกมา

Chorus

พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักร

หากเจ้ามีหู เจ้าควรจะฟัง

ผู้มีชีวิตควรยอมรับ

เพียงแค่กินและดื่มพระคำ

จงอย่าได้ข้องใจในพระคำ

ผู้ที่เชื่อฟังใส่ใจพระคำ

จะได้รับพรยิ่งใหญ่

Verse 2

ใช่ พระสุรเสียงเปล่งขึ้นมา

แต่ละวันมีความสดใหม่

เจ้ากับพระเจ้าต่างเห็นกัน

พระองค์ตรัสกับเจ้าร่ำไป

Pre-chorus 2

แต่เจ้าไม่รู้จัก ไม่ยอมรับพระองค์

แกะพระเจ้าได้ยินพระคำ

แต่ไยเจ้านั้นลังเล

ซาตานบังตาเจ้าจนมืดมน

หัวใจเจ้านั้นด้านชา

และเจ้าไม่อาจได้ยล​พระพักตร์อันสง่างาม

ช่างน่าเวทนา อย่ารอต่อไป

แกะพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียง

Bridge

พระวิญญาณทั้งเจ็ด​ เบื้องหน้าพระบัลลังก์

ถูกย้ายไปทั่วทุกมุมโลก

ผู้ส่งสารที่ทรงส่งไป

ไปพูดกับคริสตจักรทั้งมวล

พระเจ้าชอบธรรม น่าศรัทธา

พระองค์คือผู้ที่สำรวจ ส่วนลึกสุดของหัวใจคน

Chorus

พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักร

หากเจ้ามีหู เจ้าควรจะฟัง

ผู้มีชีวิตควรยอมรับ

เพียงแค่กินและดื่มพระคำ

จงอย่าได้ข้องใจในพระคำ

ผู้ที่เชื่อฟังใส่ใจพระคำ

จะได้รับพรยิ่งใหญ่

Verse3

ผู้เสาะหาพระพักตร์อย่างจริงใจ

จะได้แสงใหม่ ความรู้ใหม่

พระคำจะมาถึงเจ้า

จะช่วยเปิดดวงตาแห่งจิตวิญญาณ

Pre-chorus 3

เจ้าจะได้เห็นความลี้ลับของโลกวิญญาณ

เห็นว่าอาณาจักรอยู่ท่ามกลางคน

เพียงเข้าไปอาศัยในที่ลี้ภัย

และพระคุณจะมาถึงเจ้าเอง

ความอดอยาก โรคและสัตว์

จะไม่กล้ำกรายเจ้าเลย

เจ้าจะไปกับพระเจ้า เดินกับพระองค์

และก้าวเข้าสู่ความรุ่งโรจน์ไปด้วยกัน

Chorus

พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักร

หากเจ้ามีหู เจ้าควรจะฟัง

ผู้มีชีวิตควรยอมรับ

เพียงแค่กินและดื่มพระคำ

จงอย่าได้ข้องใจในพระคำ

ผู้ที่เชื่อฟังใส่ใจพระคำ

จะได้รับพรยิ่งใหญ่

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger