พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน | “พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล: บทที่ 43” | บทตัดตอน 67

วันที่ 05 เดือน 10 ปี 2021

เราจะทำให้สวรรค์ชั้นสูงสุดเต็มไปด้วยการสำแดงแห่งการกระทำของเรา และจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินโลกยอบตัวลงหมอบอยู่ภายใต้ฤทธานุภาพของเรา เช่นนี้จึงเป็นการดำเนินแผนการของเราเพื่อ "เอกภาพของโลก" และทำให้ความปรารถนาหนึ่งเดียวของเรานี้บรรลุผล เพื่อที่มนุษยชาติจะไม่ "ร่อนเร่ไปทั่ว" พื้นผิวของแผ่นดินโลกอีกต่อไป แต่ค้นพบบั้นปลายที่เหมาะสมในไม่ช้า เราคำนึงถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์ในทุกหนทาง ทำทุกสิ่งเพื่อที่มวลมนุษย์ทั้งปวงจะได้มาดำรงชีวิตในแผ่นดินแห่งสันติและความสุขในเร็ววัน เพื่อที่วันเวลาแห่งชีวิตของพวกเขาจะไม่เศร้าและอ้างว้างอีกต่อไป และเพื่อที่แผนการของเราจะไม่ล้มเหลวบนแผ่นดินโลก เนื่องจากมนุษย์ดำรงอยู่ที่นั่น เราจึงจะสร้างชนชาติของเราบนแผ่นดินโลก เพราะการสำแดงสง่าราศีของเราส่วนหนึ่งอยู่บนแผ่นดินโลก ในสวรรค์เบื้องบน เราจะปรับปรุงแก้ไขนครของเราให้ถูกต้องและทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างนั้นใหม่ด้วยประการฉะนี้ เราจะทำให้ทั้งหมดที่ดำรงอยู่เบื้องบนและเบื้องล่างสวรรค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อที่ทุกสรรพสิ่งบนแผ่นดินโลกจะรวมเป็นหนึ่งกับทั้งหมดที่อยู่ในสวรรค์ นี่คือแผนการของเรา เป็นสิ่งที่เราจะทำให้สำเร็จลุล่วงในยุคสุดท้าย—จงอย่าให้ผู้ใดแทรกแซงงานส่วนนี้ของเรา! การเผยแพร่งานของเราท่ามกลางหมู่ประชาชาติเป็นงานส่วนสุดท้ายของเราบนแผ่นดินโลก ไม่มีผู้ใดสามารถหยั่งลึกถึงงานที่เราจะทำได้ และด้วยเหตุนี้ ผู้คนจึงงงงวยอย่างยิ่ง และเพราะเรามีธุระติดพันอยู่กับงานของเราบนแผ่นดินโลก ผู้คนจึงถือโอกาส "เล่นสนุกไปทั่ว" เพื่อกีดกันพวกเขาไม่ให้ไร้ระเบียบวินัยจนเกินไป ก่อนอื่นเราจึงให้พวกเขาอยู่ภายใต้การตีสอนของเราเพื่อสู้ทนการบ่มวินัยของบึงไฟ นี่เป็นขั้นตอนหนึ่งในงานของเรา และเราจะใช้อิทธิฤทธิ์ของบึงไฟมาทำให้งานขั้นตอนนี้ของเราสำเร็จลุล่วง มิฉะนั้นแล้วคงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินงานของเราให้เสร็จสิ้น เราจะให้มนุษย์ทั่วทั้งจักรวาลนบนอบเบื้องหน้าบัลลังก์ของเรา โดยแบ่งพวกเขาออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ กันตามการพิพากษาของเรา จำแนกพวกเขาโดยสอดคล้องกับหมวดหมู่เหล่านี้ แล้วจัดเรียงพวกเขาเข้าสู่ครอบครัวของพวกเขาต่อไป เพื่อที่มนุษยชาติทั้งปวงจะยุติการไม่เชื่อฟังเรา โดยเข้าสู่การจัดการเตรียมการที่เป็นระเบียบเรียบร้อยตามหมวดหมู่ที่เราได้แจ้งชื่อเอาไว้แทน—จงอย่าให้ผู้ใดเพ่นพ่านสะเปะสะปะ! ทั่วทั้งจักรวาล เราได้หล่อหลอมงานใหม่ขึ้นมา ทั่วทั้งจักรวาล มนุษยชาติทั้งปวงงุนงงและตกตะลึงในการปรากฏตัวอย่างฉับพลันของเรา การปรากฏตัวในที่แจ้งของเราเปิดประสบการณ์ให้แก่พวกเขาเป็นอย่างมาก วันนี้ไม่เป็นเช่นนั้นหรอกหรือ?

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

พระเจ้าทรงพระราชกิจใหม่ทั่วทั้งจักรวาล

Verse 1

พระเจ้าจะเติมเต็มวิมาน ด้วยสัญญาณงานมากมาย เพื่อทุกสิ่งในโลกจะสยบยอม ภายใต้อำนาจสูงสุดนั้น แผนที่จะหลอมรวม โลกทั้งมวลจะต้องบรรลุ ผู้คนจะไม่ระเหเร่ร่อนบนโลกใบนี้ จะเร่งเสาะหาที่ซึ่งควรไป

Chorus

ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน พระเจ้าสร้างงานใหม่ขึ้นมา เหล่าประชาล้วนตะลึง ที่พระองค์ปรากฏอย่างฉับพลัน ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน ผู้คนได้เปิดหูเปิดตา อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน นี่คือปัจจุบันที่มันเป็นไป

Verse 2

พระเจ้าคิดถึงคนในทุกทาง เพื่อทุกคนจะมาอยู่ในไม่ช้า ในดินแดนสันติและแสนสุขสันต์ และจะไม่รู้สึกโศกเศร้าอีกต่อไป แผนพระองค์ในโลกจะต้องเสร็จลง ที่ซึ่งมนุษย์อาศัย พระเจ้าจะสร้างชนชาติทั่วทั้งโลกนี้ เพราะพระสิริได้เปิดเผยในโลกนี้

Chorus

ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน พระเจ้าสร้างงานใหม่ขึ้นมา เหล่าประชาล้วนตะลึง ที่พระองค์ปรากฏอย่างฉับพลัน ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน ผู้คนได้เปิดหูเปิดตา อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน นี่คือปัจจุบันที่มันเป็นไป

Bridge

พระเจ้าจะทรงจัดเมืองให้ลงตัว และจะทรงทำทุกสิ่งทุกที่ใหม่ และทรงหลอมรวม ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน ทุกสิ่งบนโลกและสวรรค์ นี่...คือ (คือแผนสูงสุดของพระเจ้า) (ที่จะให้เสร็จสิ้นในยุคสุดท้าย) อย่าให้ใครมาก้าวก่าย งานส่วนนี้ของพระองค์

Verse 3

พระเจ้าจะทำให้มนุษย์ในจักรวาล ยอมจำนนต่อหน้าบัลลังก์ จะตัดสินและแยกประเภทมนุษย์ ให้เข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แล้วทุกคนจะหยุดไม่เชื่อฟังพระองค์ จากนั้นพวกเขาจะอยู่ใน ระเบียบแบบแผนอย่างดี ไม่มีใครไปตามใจตัว

Chorus

ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน พระเจ้าสร้างงานใหม่ขึ้นมา เหล่าประชาล้วนตะลึง ที่พระองค์ปรากฏอย่างฉับพลัน ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน ผู้คนได้เปิดหูเปิดตา อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน นี่คือปัจจุบันที่มันเป็นไป

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger