สารคดีคริสเตียน | พระเจ้าผู้ทรงปกครองเหนือปฐมกาลและอนาคตกาลของมวลมนุษย์ (ไฮไลท์)

วันที่ 17 เดือน 05 ปี 2020

นับตั้งแต่พวกเราลืมตามาดูโลก พวกเราเริ่มต้นการแสดงบทบาทต่างๆ ในชีวิต พวกเราเคลื่อนจากการเกิดไปสู่วัยชรา ไปสู่ความเจ็บป่วย ไปสู่ความตาย พวกเราใช้ชีวิตอยู่ระหว่างความชื่นบานยินดีและความเศร้าโศก… แท้ที่จริงแล้วมวลมนุษย์มาจากที่ใด และแท้ที่จริงแล้วพวกเราจะไปที่ใด? ผู้ใดที่ได้ควบคุมปฐมกาลของมนุษย์ และผู้ใดบัญชาอนาคตกาลของเขา? ทั้งหมดจะถูกเปิดเผยในวันนี้…

เนื้อหาบางส่วนในวิดีโอนี้มาจาก: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger