MV เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าทรงสถิตท่ามกลางพวกเรา"

วันที่ 25 เดือน 07 ปี 2021

พวกเราได้มาจากทั่วโลก

พวกเราพบปะด้วยกันในพระนิเวศของพระเจ้า

พวกเราได้รับเสบียงโดยพระวจนะของพระเจ้า

และเข้าร่วมงานเลี้ยงอภิเษกสมรสของพระเมษโปดก

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายทรงนำทางพวกเรา

ในการสู้รบกับซาตาน

ถนนนั้นลุ่มๆ ดอนๆ

และพวกเราแบกรับความทุกข์ลำบาก

โดยการมีพระวจนะของพระเจ้าเพื่อนำพวกเรา

และด้วยความรักของพระองค์ที่อยู่เคียงข้างพวกเรา

พวกจึงเราฝ่าพ้นกำลังบังคับอันมืดมิด

และพวกเราทำการต่อสู้ของพวกเราต่อไป

เมื่อมองเห็นพระอิทธิฤทธิ์และพระปัญญาของพระเจ้า

ความเชื่อของพวกเราก็หนักแน่นขึ้น

พวกเรากำลังเป็นพยานต่อพระเจ้า

การมองเห็นรอยแย้มสรวลของพระองค์ทำให้หัวใจของพวกเราปลื้มปีติ

ชีวิตในราชอาณาจักรชื่นบานด้วยการมีพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างพวกเรา

เพื่อที่จะชดใช้คืนความรักของพระเจ้า พวกเราจะต้องทำงานให้กับภาระอันหนักหน่วง

เพื่อให้พระวจนะของพระเจ้าเผยแผ่ไปทั่วแผ่นดินโลก

พวกเราพี่น้องชายหญิงมอบทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเรา

เพื่อดำเนินการตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เพื่อดำเนินการตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

เพื่อไล่ตามเสาะหาความจริงและได้รับการชำระให้สะอาด

และบรรลุการทำให้เพียบพร้อมของพระเจ้า

พวกเรายอมรับการพิพากษา บททดสอบ

ยอมรับกระบวนการถลุงแห่งพระวจนะของพระเจ้า

ยามอ่อนแอ พวกเราช่วยเหลือกัน

และเรากระตุ้นเร้ากันและกัน

พวกเราแบ่งปันความหอมหวานและแบ่งปันความชื่นบานยินดี

จากการกิน การดื่มพระวจนะของพระเจ้า

ความเข้าใจผูกพันจิตใจของพวกเรา

พวกเราไม่จำเป็นต้องมีคำพูดอันใดอีก

ความรักของพระเจ้าผูกมัดพวกเราไว้อย่างแน่นหนา

พระวจนะของพระองค์หลอมละลายหัวใจของพวกเราเข้าด้วยกัน

ชีวิตในราชอาณาจักรชื่นบานด้วยการมีพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างพวกเรา

เพื่อที่จะชดใช้คืนความรักของพระเจ้า พวกเราจะต้องทำงานให้กับภาระอันหนักหน่วง

เพื่อให้พระวจนะของพระเจ้าเผยแผ่ไปทั่วแผ่นดินโลก

พวกเราพี่น้องชายหญิงมอบทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเรา

เพื่อดำเนินการตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เพื่อดำเนินการตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

จับมือกันทำงาน

พวกเราอธิษฐานและกระตุ้นเร้ากันต่อไป

พระเจ้าทรงนำทางไปสู่วันพรุ่งนี้ที่งดงาม

พวกเราพยายามเสาะแสวงที่จะรักพระเจ้า

เพื่อที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

ตลอดกาลและตลอดไป

พวกเราจะรักษาการเตือนสติของพระเจ้าไว้ในจิตใจ

และจะสัตย์ซื่อในการเป็นพยานให้พระองค์

ชีวิตในราชอาณาจักรชื่นบานด้วยการมีพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างพวกเรา

เพื่อที่จะชดใช้คืนความรักของพระเจ้า พวกเราจะต้องทำงานให้กับภาระอันหนักหน่วง

เพื่อให้พระวจนะของพระเจ้าเผยแผ่ไปทั่วแผ่นดินโลก

พวกเราพี่น้องชายหญิงมอบทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเรา

เพื่อดำเนินการตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เพื่อดำเนินการตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

เพื่อดำเนินการตามน้ำพระทัยของพระเจ้า น้ำพระทัยของพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger