สารคดีคริสเตียน | พระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลกและกลายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป (ไฮไลท์)

วันที่ 08 เดือน 05 ปี 2020

ในระหว่างยุคพระคุณนั้น องค์พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาท่ามกลางมนุษย์และได้ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ พระองค์ได้ทรงปลดปล่อยมนุษย์จากพันธนาการของธรรมบัญญัติ และเนื่องจากเครื่องบูชาลบล้างบาปนี้ มวลมนุษย์จึงได้ชื่นชมความรักและความปราณีขององค์พระผู้เป็นเจ้า… การเสด็จมาขององค์พระเยซูเจ้าได้นำการสิ้นสุดมาสู่ยุคซึ่งถูกจำกัดโดยธรรมบัญญัติ และได้นำมวลมนุษย์เข้าสู่ยุคใหม่ ขณะเดียวกัน ก็ได้ปรับปรุงสัมพันธภาพระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ให้ดีขึ้น และเปิดการเริ่มต้นใหม่ การตั้งต้นใหม่ของพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการของพระเจ้าท่ามกลางมวลมนุษย์

เนื้อหาบางส่วนในวิดีโอนี้มาจาก: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger