ประสบการณ์ของคริสเตียน | "การทรงปรากฏและทรงพระราชกิจของพระเจ้าในประเทศจีนนั้นสำคัญยิ่ง"

ประสบการณ์ของคริสเตียน | "การทรงปรากฏและทรงพระราชกิจของพระเจ้าในประเทศจีนนั้นสำคัญยิ่ง"

260 |วันที่ 12 เดือน 11 ปี 2020

ตัวเอกได้สละตัวเธอเองอย่างกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้า และรอคอยการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอมา และแล้ว เธอเรียนรู้โดยบังเอิญว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกลับมาแล้ว และได้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ในประเทศจีน เธอทั้งประหลาดใจและดีใจเหลือเกิน แต่คำถามหนึ่งยังคงกวนใจเธออยู่ กล่าวคือ ในยุคของพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ในอิสราเอลเสมอ ดังนั้นแล้วเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมาอีกครั้ง จึงมีเหตุผลชัดเจนว่าพระองค์ควรทรงทำเช่นนั้นในอิสราเอล เช่นนั้นแล้วพระองค์จะทรงสามารถปรากฏและปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ในประเทศจีนได้อย่างไร? โดยผ่านทางการแสวงหาและสามัคคีธรรม เธอก็มาเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของมนุษยชาติทั้งมวล และมีความหมายเฉพาะเจาะจงต่อประเทศที่พระเจ้าทรงเลือกสรรที่จะทรงปรากฏและทรงพระราชกิจของพระองค์เสมอ พระองค์มักจะทรงเลือกสถานที่ที่จะเปิดโอกาสให้พระองค์นำทางและช่วยมวลมนุษย์ให้รอดอย่างดีที่สุดเสมอ เธอยังมาเข้าใจอีกด้วยว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ในประเทศจีนในยุคสุดท้าย และความงุนงงสับสนของเธอก็ได้รับการแก้ไข เธอระลึกได้โดยผ่านทางการเจาะลึกว่า พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงกลับมา และยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้ายอย่างมีความสุข

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก