หมวด

เพลงสรรเสริญใหม่ล่าสุด
เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
เพลงสรรเสริญคริสตจักร

เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า

การเป็นพยานต่อพระเจ้า
การสรรเสริญพระเจ้า
ว่าด้วย ประสบการณ์
การรู้จักพระเจ้า

เพลงสรรเสริญคริสตจักร

การเป็นพยานต่อพระเจ้า
การสรรเสริญพระเจ้า
ประสบการณ์ชีวิต

    ผลการค้นหา

    • เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า
    • รายการโปรด

    ขนาดตัวอักษร

    แสดงย่อหน้า

    ระดับความดังเสียง

    ธีม

    ธีม

    ติดต่อเราผ่าน Messenger