พระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" | หนังครอบครัวคริสเตียนพระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" | หนังครอบครัวคริสเตียน "การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี"  เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน"การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี" เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน วิธีที่จะให้ลูกมีความสุขในอนาคต | "ความรักของแม่" | หนังครอบครัวคริสเตียน 2020วิธีที่จะให้ลูกมีความสุขในอนาคต | "ความรักของแม่" | หนังครอบครัวคริสเตียน 2020 สารคดีคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ | "การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์"สารคดีคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ | "การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์" คำเตือนโลกาวินาศจากพระเจ้า “เมืองนั้นจะล่มจม”  | ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020 (ซับไทย)คำเตือนโลกาวินาศจากพระเจ้า “เมืองนั้นจะล่มจม” | ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020 (ซับไทย) "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" พระเจ้าทรงเปิดเผยความล้ำลึกของการจุติเป็นมนุษย์ | หนังคริสเตียน"ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" พระเจ้าทรงเปิดเผยความล้ำลึกของการจุติเป็นมนุษย์ | หนังคริสเตียน "ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020"ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020 “ความโหยหา” เมื่อพระเจ้ากลับมาในยุคสุดท้ายจะทรงรับผู้เชื่อเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์อย่างไร“ความโหยหา” เมื่อพระเจ้ากลับมาในยุคสุดท้ายจะทรงรับผู้เชื่อเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์อย่างไร

“ความโหยหา” เมื่อพระเจ้ากลับมาในยุคสุดท้ายจะทรงรับผู้เชื่อเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์อย่างไร

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ   758  

บทนำ

หนังคริสเตียน | "ความโหยหา" เมื่อพระเจ้ากลับมาในยุคสุดท้ายจะทรงรับผู้เชื่อเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์อย่างไร

เมื่อสองพันปีที่แล้ว องค์พระเยซูเจ้าได้สัญญากับผู้ติดตามของพระองค์ว่า “เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่าน เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อทีว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” (ยอห์น 14:2–3) (© THSV) ด้วยเหตุนี้ ผู้เชื่อรุ่นต่อ ๆ มาจึงหวังและอธิษฐานอย่างหมกมุ่นต่อไปให้พระสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำเร็จลุล่วง และหวังและอธิษฐานว่าพวกเขาจะได้ปลาบปลื้มยินดีในฟ้าสวรรค์เพื่อเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา

การนี้บรรยายถึง เฉิน เซียงกวง ตัวเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเช่นกัน เขาเป็นนักแสวงหาที่กระตือรือร้น เผยแพร่ข่าวประเสริฐ และเป็นพยานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่จะต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า แม้ว่าเขาจะถูกปลดจากตำแหน่งในโรงเรียนและไม่ได้รับความเข้าใจจากสมาชิกในครอบครัว แต่เขาไม่เคยล้มเลิกความหวังในหัวใจของเขา วันหนึ่งขณะอยู่ในที่ชุมนุม เฉิน เซียงกวง ถูกรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนจับกุมและโยนเข้าคุก ภายใต้กฎและการจัดเตรียมที่น่าอัศจรรย์ของพระเจ้า เขาได้พบกับ จ้าว จี้หมิง คริสเตียนคนหนึ่ง การสามัคคีธรรมของจ้าวได้แก้ปัญหามโนคติที่หลงผิดและความคิดฝันตลอดหลายปีของเขาในการหวังและอธิษฐานเพื่อการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า หลังจากที่ได้ออกจากคุก เฉิน เซียงกวง ได้พบกับนักเทศน์สองคน และโดยผ่านทางการสามัคคีธรรมของพวกเขาเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า ในที่สุด เฉิน เซียงกวง ก็ได้เข้าใจว่าความปลาบปลื้มยินดีในอาณาจักรสวรรค์คืออะไร อาณาจักรนั้นจริง ๆ แล้วอยู่บนแผ่นดินโลกหรือบนฟ้าสวรรค์ และผู้คนควรจะต้อนรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร...

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น