หนังคริสเตียน | "เมืองนั้นจะล่มจม" ฉากเด่น: เหตุใดวิบัติจึงได้บังเกิดแก่พวกฟาริสีที่หน้าซื่อใจคด?

วันที่ 17 เดือน 06 ปี 2021

ได้มีการบันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ว่า องค์พระเยซูเจ้าทรงกล่าวโทษพวกฟาริสีด้วยเจ็ดวิบัติ ในทุกวันนี้ เส้นทางที่พวกศิษยาภิบาลและพวกผู้อาวุโสของโลกศาสนาเดินไปคือเส้นทางของพวกฟาริสี และพวกเขาก็ทนทุกข์กับความรังเกียจและการปฏิเสธของพระเจ้าเช่นเดียวกัน แล้วเหตุใดองค์พระเยซูเจ้าจึงได้ทรงกล่าวโทษและสาปแช่งพวกฟาริสีเล่า? โดยพื้นฐานแล้ว มันเป็นเพราะพวกเขามีแก่นแท้ที่หน้าซื่อใจคดซึ่งได้เยาะเย้ยท้าทายพระเจ้า เพราะพวกเขาได้ให้ความสนใจแต่การปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาทั้งหลาย และการรักษากฎเกณฑ์ต่างๆ เท่านั้น พวกเขาได้เพียงแค่อธิบายกฎเกณฑ์และหลักข้อเชื่อทั้งหลายในพระคริสตธรรมคัมภีร์เท่านั้น และไม่ได้นำพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบัติ หรือติดตามพระบัญญัติของพระเจ้าเลย และพวกเขาถึงกับได้ละทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้า ทุกสิ่งที่พวกเขาได้ทำล้วนขัดแย้งกับน้ำพระทัยและข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง นี่คือแก่นแท้ที่หน้าซื่อใจคดของพวกฟาริสี และเป็นเหตุผลหลักที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงเกลียดชังและสาปแช่งพวกเขา

หมายเหตุ: วิดีโอทั้งหมดของทางช่องนี้มีไว้ให้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การอัปโหลด ดัดแปลง บิดเบือน หรือตัดตอนวิดีโอใดๆ จากช่องยูทูบของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์โดยบุคคลหรือกลุ่มใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนล่วงหน้าเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเฉพาะ คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการเยียวยาทางกฎหมายทุกอย่างในกรณีที่เกิดการละเมิดใดๆ ต่อข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราล่วงหน้าพร้อมคำขอเพื่อการนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก