คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ใครคือพวกฟาริสีของยุคปัจจุบัน"

คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ใครคือพวกฟาริสีของยุคปัจจุบัน"

1864 |วันที่ 31 เดือน 12 ปี 2020

ตัวละครหลักเป็นคริสตชนเปี่ยมศรัทธาที่ยอมรับข่าวประเสริฐแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์หลังจากรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างจริงจังจริงใจมานานหลายปี เพราะบรรดาศิษยาภิบาลในคริสตจักรเก่าของเธอมีความรอบรู้ในพระคัมภีร์ และมักจะสอนชุมนุมชนของพวกเขาบ่อยครั้งให้เฝ้าจับตาการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า เธอจึงเชื่อว่าหากพวกเขาได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พวกเขาก็จะระลึกได้ถึงพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าและระลึกได้ว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงกลับมาอย่างแน่นอน และแล้วก็ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างมีความสุข อย่างไรก็ตาม เธอต้องประหลาดใจเพราะเมื่อบรรดาศิษยาภิบาลได้ยินข่าวการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาไม่เพียงปฏิเสธที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่านั้น แต่พวกเขาทำทุกอย่างที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อหยุดยั้งเธอจากการยอมรับหนทางที่แท้จริง พวกเขาเผยแพร่ความนอกรีตและวิธีคิดที่ผิดเพื่อหลอกลวงและรบกวนบรรดาพี่น้องชายหญิงในคริสตจักรเพื่อที่พวกเขาจะไม่เจาะลึกหนทางที่แท้จริง พวกเขาถึงกับพยายามทำให้เธอยอมทิ้งความเชื่อของเธอในพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์โดยการขู่เข็ญว่าจะล้มเลิกการปรนนิบัติในคริสตจักรของเธอ และขับไล่เธอจากคริสตจักร อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของบรรดาศิษยาภิบาลเปิดเผยอย่างชัดเจนถึงตัวตนที่แท้จริงของบรรดาศิษยาภิบาลและผู้อาวุโส—ตัวตนที่แท้จริงของคนหน้าซื่อใจคดที่ต้านทานพระเจ้า—และเธอก็มองเห็นว่าจริงๆ แล้วพวกเขาเป็นพวกฟาริสีของวันนี้ เธอหลุดพ้นจากกรงและการควบคุมของพวกเขา และกลายเป็นแน่วแน่ยิ่งขึ้นไปอีกที่จะติดตามพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก