ชุดคำเทศนา: องค์พระเยซูเจ้าหมายความว่าอย่างไรกันแน่เมื่อพระองค์ตรัสบนไม้กางเขนว่า "สำเร็จแล้ว"?

วันที่ 15 เดือน 11 ปี 2021

ผู้เชื่อทุกคนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อว่า เมื่อองค์พระเยซูเจ้าตรัสบนไม้กางเขนว่า "สำเร็จแล้ว" ทรงหมายถึงพระราชกิจช่วยมวลมนุษย์ให้รอดของพระเจ้าได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพราะอย่างนี้ พวกเขาจึงรู้สึกแน่ใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงปฏิบัติพระราชกิจแห่งความรอดเพิ่มเติมอีกเมื่อเสด็จกลับมา แต่จะนำผู้เชื่อทุกคนตรงขึ้นสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์ นี่คือสิ่งที่ผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ารู้สึกมั่นใจมาก แต่ว่ามีพื้นฐานพระคัมภีร์รองรับไหม? พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้การยืนยันหรือไม่? องค์พระเยซูเจ้าเคยตรัสว่าจะไม่ทรงพระราชกิจเพิ่มเติมเพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้รอดหรือ? พวกเราสามารถพูดได้อย่างไร้ข้อสงสัยว่า "ไม่" ดังนั้นเมื่อองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่า "สำเร็จแล้ว" ทรงหมายความว่าอะไรกันแน่? ในการแสวงหาความเชื่อที่แท้จริงตอนนี้ พวกเราจะสำรวจความจริงของเรื่องนี้ด้วยกันและมารู้จักพระราชกิจของพระเจ้าให้ดีขึ้น

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger