พระวจนะของพระเจ้า | "เรื่องจริงเบื้องหลังพระราชกิจยุคแห่งการไถ่"

พระวจนะของพระเจ้า | "เรื่องจริงเบื้องหลังพระราชกิจยุคแห่งการไถ่"

0 |วันที่ 06 เดือน 04 ปี 2021

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก