คำพยานชีวิตคริสเตียน | "สิ่งจูงใจของฉันต่อพระพรถูกเปิดเผยโดยผ่านทางโรคภัยไข้เจ็บ"

วันที่ 18 เดือน 11 ปี 2021

หลังจากที่พบเจอความเชื่อของเขาในพระเจ้า ตัวละครหลักก็ไม่หยุดเผยแผ่ข่าวประเสริฐเลย และเขาปฏิบัติหน้าที่ของเขาด้วยความมีใจกระตือรือร้น แม้ในยามที่เขาถูกข่มเหงและเกือบถูกจับกุม เขาก็ไม่ถอยกลับ แต่เชื่อว่าโดยการพลีอุทิศแบบนั้นเขาจะได้รับการกล่าวชมเชยและการอวยพรโดยพระเจ้า และสุดท้ายแล้วจะมีบั้นปลายที่ดี อย่างไรก็ตาม ความฝันของเขาที่จะได้รับการอวยพรก็พังทลายหลังจากที่เขาติดโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งทิ้งให้เขาไร้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเขาต่อไปได้ เมื่อรู้สึกว่าเขาได้สูญเสียโอกาสที่จะตระเตรียมความประพฤติดีและบรรลุความรอดไปแล้ว เขาก็เริ่มที่จะเข้าใจพระเจ้าผิดและติเตียนพระเจ้า โดยผ่านทางการเปิดเผยของพระวจนะของพระเจ้า เขามาตระหนักว่าการพลีอุทิศทั้งหมดที่เขาได้ทำในความเชื่อของเขาเป็นไปเพื่อได้รับพระพร และว่าเขาได้พยายามเรื่อยมาที่จะเล่นไม่ซื่อกับพระเจ้าและใช้พระเจ้า เขาอธิษฐานและกลับใจต่อพระเจ้า และโรคภัยไข้เจ็บของเขาก็มาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างน่าอัศจรรย์

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger