"ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" พระเจ้าทรงเปิดเผยความล้ำลึกของการจุติเป็นมนุษย์ | หนังคริสเตียน

1274 |วันที่ 16 เดือน 04 ปี 2020

หลินโป่เอินเป็นผู้ประกาศอาวุโสคนหนึ่งผู้ซึ่งเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามาหลายทศวรรษ เพราะการยอมรับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย เขาจึงได้ถูกตัดสินโทษ ถูกตัดสิทธิ์ และถูกขับออกจากชุมชนทางศาสนาโดยเหล่าศิษยาภิบาลและผู้อาวุโส กองกำลังศัตรูพระคริสต์ แต่ถึงแม้หลินโป่เอินได้ถูกโจมตี ตัดสินโทษและถูกใส่ความ เขาก็หาได้หดหนีเพราะความเกรงกลัวไม่ ในทางกลับกัน ความเชื่อของเขาได้กลับกลายแน่วแน่มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา และนี่เองที่นำทางให้เขาได้มาเข้าใจในที่สุดว่า พวกเหล่าศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสของโลกศาสนานั้นกำลังแสร้งปลอมแปลงลักษณะภายนอกที่ดูมีศีลธรรม ในเวลาเดียวกัน เขาก็ได้มารู้ว่ามีเพียงพระคริสต์เท่านั้นที่คือความจริง คือหนทาง และคือชีวิต และมีเพียงพระคริสต์เท่านั้นที่ทรงสามารถช่วยทำให้มนุษย์บริสุทธิ์ ช่วยทำให้มีความเพียบพร้อมและช่วยให้รอดได้ เพราะเหตุนี้เอง เขาจึงได้ตั้งปณิธานที่จะติดตามพระคริสต์ เป็นพยานต่อพระคริสต์ และทำจนถึงที่สุดของเขาในอันที่จะไล่ตามเสาะหาความจริง แสวงหาการแปรสภาพอุปนิสัยของเขา เพื่อเขาอาจสามารถกลายเป็นพยานจริงแท้ต่อพระเจ้าได้ ทันทีที่พรรคคอมมิวนิสต์ได้ค้นพบว่า หลินโป่เอินได้ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้ว และไม้ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย พบว่าเขายังไม่ได้ประกาศตัดขาดความเชื่อของเขาเลยแม้เพียงเล็กน้อย และถึงขั้นได้ไปเชื่อในฟ้าแลบทางทิศตะวันออก พบว่าเขาได้ท่องไปในทุกแห่งหนเพื่อเป็นคำพยานว่า องค์พระเยซูเจ้าเสด็จมาอีกแล้วและพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิ์ฤทธิ์ พรรคคอมมิวนิสต์จึงขึ้นบัญชีเขาเป็นคนที่ทางการต้องการตัวและตามจับกุมเขาไปทุกแห่งหน หลินโป่เอินถูกบีบให้ทิ้งครอบครัวของเขา และในแต่ละแห่งที่เขาเป็นคำพยานต่อพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แห่งยุคสุดท้าย เขาสามารถนำทางผู้เชื่อมากมายซึ่งมีธรรมชาติกำเนิดที่ดี จริงใจได้มาอยู่ฝ่ายพระเจ้า วิดีทัศน์นี้นำเสนอบันทึกเรื่องจริงของหลินโป่เอินในการเผยแผ่ข่าวประเสริฐและการเป็นคำพยานต่อพระเจ้า

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก