พระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" | หนังครอบครัวคริสเตียนพระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" | หนังครอบครัวคริสเตียน "การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี"  เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน"การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี" เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน วิธีที่จะให้ลูกมีความสุขในอนาคต | "ความรักของแม่" | หนังครอบครัวคริสเตียน 2020วิธีที่จะให้ลูกมีความสุขในอนาคต | "ความรักของแม่" | หนังครอบครัวคริสเตียน 2020 สารคดีคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ | "การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์"สารคดีคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ | "การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์" คำเตือนโลกาวินาศจากพระเจ้า “เมืองนั้นจะล่มจม”  | ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020 (ซับไทย)คำเตือนโลกาวินาศจากพระเจ้า “เมืองนั้นจะล่มจม” | ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020 (ซับไทย) "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" พระเจ้าทรงเปิดเผยความล้ำลึกของการจุติเป็นมนุษย์ | หนังคริสเตียน"ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" พระเจ้าทรงเปิดเผยความล้ำลึกของการจุติเป็นมนุษย์ | หนังคริสเตียน "ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020"ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020 “ความโหยหา” เมื่อพระเจ้ากลับมาในยุคสุดท้ายจะทรงรับผู้เชื่อเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์อย่างไร“ความโหยหา” เมื่อพระเจ้ากลับมาในยุคสุดท้ายจะทรงรับผู้เชื่อเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์อย่างไร

"ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" พระเจ้าทรงเปิดเผยความล้ำลึกของการจุติเป็นมนุษย์ | หนังคริสเตียน

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ   851  

บทนำ

"ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" พระเจ้าทรงเปิดเผยความล้ำลึกของการจุติเป็นมนุษย์ | หนังคริสเตียน

หลินโป่เอินเป็นผู้ประกาศอาวุโสคนหนึ่งผู้ซึ่งเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามาหลายทศวรรษ เพราะการยอมรับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย เขาจึงได้ถูกตัดสินโทษ ถูกตัดสิทธิ์ และถูกขับออกจากชุมชนทางศาสนาโดยเหล่าศิษยาภิบาลและผู้อาวุโส กองกำลังศัตรูพระคริสต์ แต่ถึงแม้หลินโป่เอินได้ถูกโจมตี ตัดสินโทษและถูกใส่ความ เขาก็หาได้หดหนีเพราะความเกรงกลัวไม่ ในทางกลับกัน ความเชื่อของเขาได้กลับกลายแน่วแน่มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา และนี่เองที่นำทางให้เขาได้มาเข้าใจในที่สุดว่า พวกเหล่าศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสของโลกศาสนานั้นกำลังแสร้งปลอมแปลงลักษณะภายนอกที่ดูมีศีลธรรม ในเวลาเดียวกัน เขาก็ได้มารู้ว่ามีเพียงพระคริสต์เท่านั้นที่คือความจริง คือหนทาง และคือชีวิต และมีเพียงพระคริสต์เท่านั้นที่ทรงสามารถช่วยทำให้มนุษย์บริสุทธิ์ ช่วยทำให้มีความเพียบพร้อมและช่วยให้รอดได้ เพราะเหตุนี้เอง เขาจึงได้ตั้งปณิธานที่จะติดตามพระคริสต์ เป็นพยานต่อพระคริสต์ และทำจนถึงที่สุดของเขาในอันที่จะไล่ตามเสาะหาความจริง แสวงหาการแปรสภาพอุปนิสัยของเขา เพื่อเขาอาจสามารถกลายเป็นพยานจริงแท้ต่อพระเจ้าได้ ทันทีที่พรรคคอมมิวนิสต์ได้ค้นพบว่า หลินโป่เอินได้ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้ว และไม้ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย พบว่าเขายังไม่ได้ประกาศตัดขาดความเชื่อของเขาเลยแม้เพียงเล็กน้อย และถึงขั้นได้ไปเชื่อในฟ้าแลบทางทิศตะวันออก พบว่าเขาได้ท่องไปในทุกแห่งหนเพื่อเป็นคำพยานว่า องค์พระเยซูเจ้าเสด็จมาอีกแล้วและพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิ์ฤทธิ์ พรรคคอมมิวนิสต์จึงขึ้นบัญชีเขาเป็นคนที่ทางการต้องการตัวและตามจับกุมเขาไปทุกแห่งหน หลินโป่เอินถูกบีบให้ทิ้งครอบครัวของเขา และในแต่ละแห่งที่เขาเป็นคำพยานต่อพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แห่งยุคสุดท้าย เขาสามารถนำทางผู้เชื่อมากมายซึ่งมีธรรมชาติกำเนิดที่ดี จริงใจได้มาอยู่ฝ่ายพระเจ้า วิดีทัศน์นี้นำเสนอบันทึกเรื่องจริงของหลินโป่เอินในการเผยแผ่ข่าวประเสริฐและการเป็นคำพยานต่อพระเจ้า

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น