ประสบการณ์ของคริสเตียน | "ความลึกลับแห่งพระนามของพระเจ้า"

วันที่ 16 เดือน 08 ปี 2020

ตัวละครหลักคือคริสเตียนซึ่งเคร่งครัดคนหนึ่งผู้ที่เชื่ออย่างมั่นคงในข้อพระคัมภีร์ว่า "ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า" (กิจการ 4:12) (© THSV) เขาคิดว่าตราบเท่าที่เขาค้ำจุนพระนามขององค์พระเยซูเจ้าอยู่เสมอ เขาสามารถได้รับการยกขึ้นสู่อาณาจักรสวรรค์เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา ทันทีทันใดวันหนึ่ง ภรรยาของเขาบอกเขาว่าพระเจ้าได้ทรงรับพระนามใหม่ในยุคสุดท้าย และเขาก็ถูกขัดจังหวะให้เกิดความงุนงงสับสน ในไม่ช้า เขาค้นพบในคัมภีร์ว่า ในภาคพันธสัญญาเดิม พระนามของพระเจ้าคือ "พระยาห์เวห์" ในขณะที่ในภาคพันธสัญญาใหม่ พระนามของพระองค์คือ "พระเยซู" พระนามของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆ! เขาเริ่มปล่อยวางมโนคติที่หลงผิดของเขาเพื่อแสวงหาความจริง และในที่สุดเขามาเข้าใจความล้ำลึกของพระนามของพระเจ้า เขายอมรับพระนามใหม่ของพระเจ้า ด้วยการนั้นจึงเป็นการเข้าร่วมงานเลี้ยงสมรสของพระเมษโปดก ดังนั้นอะไรคือความล้ำลึกเบื้องหลังพระนามของพระเจ้า? ท่านสามารถค้นหาจนพบได้จากประสบการณ์ของมนุษย์นี้

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger