คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ความเสียหายที่ทำลงไปด้วยการโอ้อวด"

วันที่ 12 เดือน 10 ปี 2021

หลังจากที่เธอได้รับเลือกให้เป็นผู้นำคริสตจักร บ่อยครั้งที่ตัวละครหลักผู้นี้อวดโอ้ในการสามัคคีธรรมเรื่องที่เธอมีความรับผิดชอบในหน้าที่เพียงใดและเธอประสบความสำเร็จในงานของเธอแค่ไหน เธอตั้งใจปกปิดจุดอ่อนและความเสื่อมทรามของเธอเองและเป็นคนนำอยู่เสมอท่ามกลางบรรดาเพื่อนร่วมงานและบรรดาคู่ทำงานของเธอ จนกระทั่งทุกคนลงเอยด้วยการชื่นชูและพึ่งพาเธอ มีเพียงเมื่อเธอถูกบ่มวินัยโดยผ่านทางโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น เธอจึงทบทบทวนตัวเองในที่สุด โดยผ่านทางการเปิดเผยและการพิพากษาของพระวจนะของพระเจ้า ในที่สุดแล้วเธอจึงเห็นว่าเธอยกย่องตัวเองและอวดโอ้อยู่เสมออย่างไร เธอเสาะแสวงที่จะได้รับการเลื่อมใสและชื่นชูโดยผู้อื่นอย่างไร ว่าในแก่นแท้แล้วเธอได้แก่งแย่งชิงดีกับพระเจ้าเรื่อยมาเพื่อให้ได้การควบคุมเหนือผู้คน และเธอกำลังเดินตามเส้นทางของพวกศัตรูของพระคริสต์ เธอตระหนักถึงอันตรายที่เธอกำลังก่อให้เกิดกับคริสตจักรและกับเหล่าพี่น้องชายหญิงของเธอ และเต็มไปด้วยความสำนึกผิดและความเกลียดชังตนเอง เธอกลับใจอย่างแท้จริง

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger