เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าทรงหวังให้มนุษย์จริงใจต่อพระวจนะของพระองค์"

วันที่ 09 เดือน 06 ปี 2021

Verse 1

ชะตากรรมและบั้นปลายพวกเจ้า

มีความสำคัญต่อพวกเจ้า

พวกเจ้าเชื่อว่าถ้าไม่ระวัง

พวกเจ้าจะทำลายทั้งสองสิ่ง

Verse 2

รู้ไหมว่าความพยายามทั้งสิ้น

ที่พวกเจ้าใช้เพื่อบั้นปลาย

พวกเจ้าใช้โดยไร้ประโยชน์

มันจอมปลอมและไม่จริง

Pre-chorus 1

พวกที่ทำงานเพื่อบั้นปลายของตน

จะพบความปราชัยที่สิ้นสุด

เป็นเพราะเล่ห์ลวงของพวกเขาเป็นเหตุ

ที่ผู้คนล้มเหลวในความเชื่อ

Chorus

พระเจ้าไม่โปรดถูกยกยอสอพลอ

หรือรับการปฏิบัติอย่างกุลีกุจอ

ทรงอยากให้ผู้ซื่อสัตย์เผชิญความจริง

และเป็นไปตามที่ทรงคาดหวังไว้

ทรงชอบเมื่อคนแสดงความอาทรถึงที่สุด

แสดงการคำนึงถึงพระทัยพระองค์

เมื่อคนอุทิศทุกสิ่งเพื่อพระองค์

ทางเดียวที่จะช่วยชูใจพระเจ้า

Verse 3

ทรงไม่ต้องการทำร้ายใจดวงใด

ที่แสวงความก้าวหน้าอย่างแข็งขัน

หรือบั่นทอนแรงกระตุ้นใคร ๆ

ที่จะทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์

Verse 4

ถึงอย่างนั้นพระเจ้าทรงต้องเตือน

ถึงความบกพร่องของพวกเจ้า

และดวงจิตโสมมในหัวใจ

ที่อยู่ภายในลึกที่สุด

Pre-chorus 2

พระเจ้าทรงหวังว่าพวกเจ้าจะสามารถ

เผชิญพระวจนะด้วยใจจริง

เพราะสิ่งที่ทรงเกลียดและทรงชิงชังที่สุด

คือผู้ใช้เล่ห์ลวงกับพระองค์

Chorus

พระเจ้าไม่โปรดถูกยกยอสอพลอ

หรือรับการปฏิบัติอย่างกุลีกุจอ

ทรงอยากให้ผู้ซื่อสัตย์เผชิญความจริง

และเป็นไปตามที่ทรงคาดหวังไว้

ทรงชอบเมื่อคนแสดงความอาทรถึงที่สุด

แสดงการคำนึงถึงพระทัยพระองค์

เมื่อคนอุทิศทุกสิ่งเพื่อพระองค์

ทางเดียวที่จะช่วยชูใจพระเจ้า

Bridge

ทรงหวังว่าในระยะสุดท้ายของงาน

พวกเจ้าทำผลงานอย่างดีเด่น

พวกเจ้าทุ่มเทอย่างเต็มที่

อย่าทำอย่างครึ่ง ๆ กลาง ๆ

ทรงหวังให้บั้นปลายพวกเจ้าเป็นไปด้วยดี

แต่ทรงมีข้อพึงประสงค์

นั่นคือพวกเจ้าจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด

อุทิศทั้งหมดแด่พระองค์

Chorus

พระเจ้าไม่โปรดถูกยกยอสอพลอ

หรือรับการปฏิบัติอย่างกุลีกุจอ

ทรงอยากให้ผู้ซื่อสัตย์เผชิญความจริง

และเป็นไปตามที่ทรงคาดหวังไว้

ทรงชอบเมื่อคนแสดงความอาทรถึงที่สุด

แสดงการคำนึงถึงพระทัยพระองค์

เมื่อคนอุทิศทุกสิ่งเพื่อพระองค์

ทางเดียวที่จะช่วยชูใจพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก