คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ปลดปล่อยโดยการปฏิบัติความจริง"

วันที่ 14 เดือน 10 ปี 2021

เมื่อตัวเอกเห็นจางหลิน ผู้นำคริสตจักร กดขี่พี่น้องชายหญิงบางคนตามอำเภอใจด้วยการปฏิเสธที่จะให้คำเทศนาล่าสุดของพระเจ้าแก่พวกเขา เธอจึงเขียนจดหมายเพื่อรายงานเขา ส่งคำเทศนาล่าสุดของพระเจ้าไปและร่วมชุมนุมกันในสามัคคีธรรมกับพี่น้อง เมื่อจางหลินได้รู้เข้า เขาก็ห้ามไม่ให้เธอทำหน้าที่และกล่าวหาเธอ สิ่งนี้ทำให้เธอวิตกมาก และเพราะเธอกลัวว่าจะถูกกดขี่อีกครั้ง เธอจึงหยุดช่วยเหลือพี่น้องคนอื่นๆ ที่ถูกกดขี่ ผ่านการอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เธอได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับพระอุปนิสัยที่ชอบธรรมของพระเจ้า และตระหนักได้ว่าเธอเห็นแก่ตัวและเจ้าเล่ห์เกินไป เธอรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดจริงๆ ดังนั้นเธอจึงส่งคำเทศนาล่าสุดของพระเจ้าไปยังพี่น้องชายหญิงและเริ่มชุมนุมกับพวกเขาอีกครั้ง เมื่อเริ่มปฏิบัติ​ความจริง เธอก็รู้สึกสงบและมีเหตุผลมากขึ้น ไม่นานหลังจากนั้นจางหลินก็ถูกถอดออกจากตำแหน่งและถูกขับไล่ในที่สุด เธอได้เห็นอย่างแท้จริงว่าพระนิเวศของพระเจ้านั้นปกครองโดยความจริง และได้สรรเสริญความชอบธรรมของพระเจ้า

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger