เพลงคริสเตียน | "พวกเจ้าควรมอบหัวใจให้พระเจ้าเพื่อที่จะรับใช้พระองค์"

วันที่ 11 เดือน 05 ปี 2021

Verse 1

พระเยซูทรงใส่ใจพระเจ้า

ไม่ทรงวางแผนเพื่อพระองค์เอง

ทรงเสร็จสิ้นพระบัญชาพระเจ้า

ทรงไถ่มวลมนุษย์ทั้งปวง

สามสิบสามปี ทรงรับใช้น้ำพระทัยพระเจ้า

พระเจ้าทรงมอบภาระการไถ่มวลมนุษย์ให้พระองค์

ทรงมีคุณสมบัติที่ครบครัน

ทรงทนทุกข์มากมายเพื่อพระเจ้า

ทรงถูกทดลองโดยซาตาน แต่ทรงไม่เคยท้อพระทัย

พระเจ้าทรงมอบหมายงานให้พระองค์เพราะไว้พระทัย

เพราะพระเจ้าทรงรักพระองค์

Chorus

พวกเจ้าเพิ่งมาถูกร่องครรลองเพื่อรับใช้พระเจ้า

สิ่งแรกต้องมอบดวงใจให้ไปทั้งดวง

ไม่ว่าเฉพาะพระพักตร์หรือต่อหน้าพวกผู้คน

ใจพวกเจ้าควรหันหา รักพระองค์เช่นพระเยซูทรงรัก

ในหนทางเช่นนี้ เจ้าจะได้รับความเพียบพร้อม

เจ้าจึงกลายเป็นผู้รับใช้สมดังพระทัยพระองค์

Verse 2

ถ้าพวกเจ้าไม่ยอมมอบดวงใจ

ไม่ใส่ใจพระองค์ให้เหมือนพระเยซู

ย่อมทรงไม่ไว้ใจและจะทรงพิพากษาพวกเจ้า

ทุกวันนี้ ขณะรับใช้ เจ้าพยายามลวงพระเจ้า

และจัดการกับพระองค์ด้วยท่าทีพอเป็นพิธี

ไม่ว่าจะอย่างไร หากเจ้าลวงพระองค์

การพิพากษาจะมาถึงเจ้า

Chorus

พวกเจ้าเพิ่งมาถูกร่องครรลองเพื่อรับใช้พระเจ้า

สิ่งแรกต้องมอบดวงใจให้ไปทั้งดวง

ไม่ว่าเฉพาะพระพักตร์หรือต่อหน้าพวกผู้คน

ใจพวกเจ้าควรหันหา รักพระองค์เช่นพระเยซูทรงรัก

ในหนทางเช่นนี้ เจ้าจะได้รับความเพียบพร้อม

เจ้าจึงกลายเป็นผู้รับใช้สมดังพระทัยพระองค์

Bridge

หากเจ้าหวังได้รับความเพียบพร้อม

และรับใช้ตามน้ำพระทัยพระองค์

เจ้านั้นควรเปลี่ยนมุมมองความเชื่อเก่าในพระเจ้า

เปลี่ยนวิธีที่เคยรับใช้พระองค์

แล้วเจ้าจะได้มีความเพียบพร้อมมากขึ้น

พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งเจ้า

เช่นเปโตร เจ้าจะได้เป็นคนแถวหน้า

ในหมู่คนที่รักพระองค์

หากเจ้าไม่กลับใจ จะลงเอยเช่นจูดาส

นี่ควรเป็นที่รับรู้ในบรรดาผู้ที่เชื่อ

Chorus

พวกเจ้าเพิ่งมาถูกร่องครรลองเพื่อรับใช้พระเจ้า

สิ่งแรกต้องมอบดวงใจให้ไปทั้งดวง

ไม่ว่าเฉพาะพระพักตร์หรือต่อหน้าพวกผู้คน

ใจพวกเจ้าควรหันหา รักพระองค์เช่นพระเยซูทรงรัก

ในหนทางเช่นนี้ เจ้าจะได้รับความเพียบพร้อม

เจ้าจึงกลายเป็นผู้รับใช้สมดังพระทัยพระองค์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก