คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ผมแก้ไขความฉลาดแกมโกงและเล่ห์ลวงของตนอย่างไร" เรื่องจริงของคริสเตียน

วันที่ 22 เดือน 09 ปี 2022

ตัวละครหลักคิดมาเสมอว่าตนเป็นคนซื่อสัตย์ แทบไม่เคยโกหกเลย เป็นคนชัดเจนและพึ่งพาได้ แต่ประสบการณ์ในชีวิตจริงได้แสดงให้เขาเห็นว่า เมื่อมีผลประโยชน์ส่วนตัว มาเกี่ยวข้อง เขาก็ไม่อาจห้ามตัวเองไม่ให้ใช้เล่ห์เหลี่ยมและหลอกลวงได้ และว่าที่จริงแล้วเขาเป็นคนฉลาดแกมโกงมาก พอตระหนักได้อย่างนั้น เขาก็เริ่มเกลียดตัวเอง และทำตามข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องความซื่อสัตย์ เขามีประสบการณ์ประเภทใด? และแก้ไขความเปี่ยมด้วยอุบายและเต็มไปด้วยเล่ห์ลวงได้อย่างไร?

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger