เพลงคริสเตียน | "กระบวนการถลุงคือวิถีทางดีที่สุดที่พระเจ้าจะทำให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม"

วันที่ 04 เดือน 05 ปี 2021

Verse 1

กระบวนการถลุงยิ่งรุนแรง

หัวใจของผู้คนยิ่งรักพระเจ้า

ความทรมานในหัวใจ

เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของผู้คน

Pre-chorus 1

คนจะสงบเฉพาะพระพักตร์

และยิ่งใกล้ชิดกับพระองค์

เห็นรักอันสูงสุดของพระเจ้า

และความรอดสูงสุดของพระองค์

Chorus

กระบวนการถลุงนั้นดีที่สุด

ให้คนได้รับความเพียบพร้อม

เพียงบททดสอบและการถลุงเท่านั้น

ที่ทำให้คนรักพระเจ้าอย่างแท้จริง

Verse 2

เปโตรผ่านกระบวนการถลุง

ซึ่งเกิดขึ้นนับหลายร้อยครา

โยบผ่านบททดสอบมามากมาย

พวกเจ้าควรถูกถลุงเช่นกัน

Pre-chorus 2

พวกเจ้าต้องผ่านบททดสอบนับร้อย

ต้องอาศัยกระบวนการนี้

เพื่อให้พระเจ้าพึงพอพระทัย

และทรงทำให้พวกเจ้ามีความเพียบพร้อม

Chorus

กระบวนการถลุงนั้นดีที่สุด

ให้คนได้รับความเพียบพร้อม

เพียงบททดสอบและการถลุงเท่านั้น

ที่ทำให้คนรักพระเจ้าอย่างแท้จริง

รักพระเจ้าอย่างแท้จริง

Verse 3

เมื่อถลุงมาจนถึงจุดหนึ่ง

เจ้าจะเห็นจุดอ่อนและปัญหาที่มี

เจ้าจะเห็นว่าเจ้าขาดพร่องเพียงใด

เห็นว่าเจ้าเอาชนะปัญหาไม่ได้

Pre-chorus 3

เจ้าจะเห็นที่ตนไม่เชื่อฟัง

บททดสอบจะเผยสภาวะจริงเจ้า

ทำให้เจ้าสามารถมากขึ้น

ที่จะรับการทำให้เพียบพร้อม

Chorus

กระบวนการถลุงนั้นดีที่สุด

ให้คนได้รับความเพียบพร้อม

เพียงบททดสอบและการถลุงเท่านั้น

ที่ทำให้คนรักพระเจ้าอย่างแท้จริง

Bridge

หากคนไม่เผชิญความทุกข์ทน

พวกเขาจะไม่รักพระเจ้าจริง

หากพวกเขาไม่ได้รับการทดสอบ

ไม่ผ่านกระบวนการถลุงเลย

หัวใจพวกเขาจะล่องลอยไป

ห่างไกล สู่ภายนอกเสมอ

Chorus

กระบวนการถลุงนั้นดีที่สุด

ให้คนได้รับความเพียบพร้อม

เพียงบททดสอบและการถลุงเท่านั้น

ที่ทำให้คนรักพระเจ้าอย่างแท้จริง

รักพระเจ้าอย่างแท้จริง รักพระเจ้าอย่างแท้จริง

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก