หนังคริสเตียน | คริสตชนจะโต้กลับเหตุผลวิบัติที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวโทษพระคริสต์อย่างไร? (ฉากเด่น)

วันที่ 29 เดือน 01 ปี 2020

ในระหว่างยุคพระคุณ องค์พระเยซูเจ้าซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์ได้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาจากภายนอก แต่องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงนำมาซึ่งหนทางแห่งการกลับใจ “จงกลับใจใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” และได้ทรงพระราชกิจแห่งการไถ่มนุษยชาติโดยผ่านทางการตรึงกางเขน นี่ก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ก็เฉกเช่นเดียวกันกับองค์พระเยซูเจ้า ทรงปรากฏจากภายนอกเป็นบุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงสามารถแสดงความจริงและทรงพระราชกิจแห่งการชำระมนุษยชาติให้บริสุทธิ์และช่วยให้รอดได้ นี่พิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์ ในทางกลับกัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนทำสุดความสามารถเพื่อปฏิเสธพระคริสต์และเพื่อประณามพระคริสต์ โดยการกล่าวว่าพระคริสต์ซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง จริง ๆ แล้วอะไรคือแรงจูงใจน่ารังเกียจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการนี้ ?

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger