เพลงสรรเสริญนมัสการ | “จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์”เพลงสรรเสริญนมัสการ | “จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์” เพลงพระกิตติคุณ | “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร”เพลงพระกิตติคุณ | “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร” “พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด” ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้า | เพลงสรรเสริญพระเจ้า“พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด” ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้า | เพลงสรรเสริญพระเจ้า เพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | “สรรเสริญชีวิตใหม่” เพลงสรรเสริญคริสตจักรเพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | “สรรเสริญชีวิตใหม่” เพลงสรรเสริญคริสตจักร “ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” | เพลงนมัสการคริสเตียน“ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” | เพลงนมัสการคริสเตียน "จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า" เพลงนมัสการ"จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า" เพลงนมัสการ มิวสิควิดีโอเพลงนมัสการ |“ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!”| เอ็มวีการร้องเดี่ยวมิวสิควิดีโอเพลงนมัสการ |“ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!”| เอ็มวีการร้องเดี่ยว “ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน“ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน "ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน" | เพลงสรรเสริญขับร้องประสานเสียงของคริสตจักร"ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน" | เพลงสรรเสริญขับร้องประสานเสียงของคริสตจักร เพลงชีวิตคริสเตียน |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า"เพลงชีวิตคริสเตียน |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า" เพลงคริสเตียน |"พระเจ้าได้ทรงลิขิตเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว"| เอ็มวีการร้องเดี่ยวเพลงคริสเตียน |"พระเจ้าได้ทรงลิขิตเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว"| เอ็มวีการร้องเดี่ยว เพลงนมัสการร่าเริงสดใส 2020 | "เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้" (MV)เพลงนมัสการร่าเริงสดใส 2020 | "เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้" (MV) ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า | "บทเพลงแห่งความรักอันแสนหวาน" | MV นมัสการภาษาอังกฤษฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า | "บทเพลงแห่งความรักอันแสนหวาน" | MV นมัสการภาษาอังกฤษ "ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำคัญฉันใด" | เพลงนมัสการดลใจ (เพลงเกาหลี + ซับไทย)"ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำคัญฉันใด" | เพลงนมัสการดลใจ (เพลงเกาหลี + ซับไทย)

เพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | “สรรเสริญชีวิตใหม่” เพลงสรรเสริญคริสตจักร

ซีรีส์มิวสิกวีดีโอ   815  

บทนำ

เพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | “สรรเสริญชีวิตใหม่” เพลงสรรเสริญคริสตจักร

ฮาเลลูยา! พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! เราขอบคุณและสรรเสริญพระองค์!

ฮาเลลูยา! พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์!เราจะนมัสการพระองค์ตลอดไป!

พระคริสต์ได้ปรากฏในยุคสุดท้ายพระคำพิพากษา ชำระล้าง เปลี่ยนเรา

นำเราสู่เส้นทางที่ถูก ฉันใช้ชีวิตใหม่ แห่งการรักพระเจ้า

วิเศษเหลือเกินที่เข้าใจความจริง ไม่เสื่อมทรามแล้ว ฉันเป็นอิสระ

ความคิดผิด ๆ หายไปหมดแล้วการกบฏไม่มีในตัวอีกต่อไป

ไม่ต้องเร่ร่อน ไม่ต้องทนทุกข์อีก

วิญญาณฉันได้รับอิสระแล้วฉันร้องเพลงเพื่อสรรเสริญพระเจ้า

ฉันร้องเพลงเพื่อสรรเสริญพระเจ้า

ความรักของพระเจ้าแท้จริงและล้ำค่านำเราสู่หนทางชีวิตอันสดใส

ฉันได้ลิ้มรสความรักที่แสนหวานฉันจะรักพระเจ้าตลอดไป

พี่น้อง ชายหญิง มาร่วมกันเคียงข้างกัน รวมเป็นหนึ่ง

ด้วยหนึ่งหัวใจและหนึ่งจิต เรารับใช้และร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

ใครเล่าจะไม่ส่งเสียงหัวใจ? ใครเล่าจะไม่แสดงความรัก?

คุณเต้นรำสรรเสริญพระเจ้า ฉันปรบมืออยู่เคียงข้างคุณ

ฉันปรบมืออยู่เคียงข้างคุณ

เพลงของเราเปี่ยมด้วยรักพระเจ้า

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้เราเริ่มใหม่

ไม่มีชีวิตเสื่อมทรามเก่าเก่า ดีใจได้อยู่เบื้องหน้าพระเจ้า

ปฏิบัติความจริงช่วยให้เราเป็นอิสระทำหน้าที่ให้สำเร็จ นำสิริสู่พระเจ้า

คนของพระองค์ชื่นชมชีวิตใหม่ เรารักพระเจ้าและอยู่ในความสว่าง

เราทำลายพันธนาคารของโลกแล้ว

เราทำลายพันธนาคารของครอบครัวแล้ว

เราทำลายพันธนาคารของเนื้อหนังแล้ว

การรักกันช่างหอมหวานเหลือเกิน!

การรักกันช่างหอมหวานเหลือเกิน!

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ ๆ

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น