เพลงสรรเสริญพระเจ้า | "จงสรรเสริญความครบบริบูรณ์ของพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า"

วันที่ 09 เดือน 05 ปี 2021

ในยุคสุดท้าย พระวจนะของพระคริสต์พิพากษามวลมนุษย์ทั้งปวง

ยุคแห่งราชอาณาจักรได้เริ่มขึ้นแล้ว

บัดนี้ทุกสรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นใหม่โดยพระวจนะที่พระเจ้าตรัส

ทุกสรรพสิ่งถูกทำให้สวยงามและใหม่

บัดนี้ทุกสรรพสิ่งได้รับการรื้อฟื้น ฟื้นฟู และสร้างขึ้นใหม่

พวกเราสรรเสริญพระเจ้าขณะที่พวกเราชื่นบาน

ฟ้าสวรรค์กระเพื่อมเป็นระลอกด้วยบทเพลงของพวกเราและเสียงของพวกเรา

โอ้ สรรเสริญพระองค์! โอ้ จงโห่ร้องและขับร้องเถิด! โอ้!

โอ้ สรรเสริญพระองค์! โอ้ จงโห่ร้องและขับร้องเถิด! โอ้!

ประชากรของพระเจ้าล้วนท่วมท้นด้วยคำสรรเสริญพระเจ้า โอ้!

โอ้ สรรเสริญพระองค์! โอ้ จงโห่ร้องและขับร้องเถิด! โอ้!

การพิพากษาได้เริ่มต้นขึ้นในพระนิเวศของพระเจ้าเปิดเผยความชอบธรรมของพระองค์

ประชากรของพระเจ้าก้มกราบลงเฉพาะพระพักตร์พระองค์ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยการพิพากษาของพระองค์

โอ้ เมื่อได้รับการนำโดยพระวจนะของพระองค์ พวกเราก็สามารถก้าวผ่านบททดสอบได้

และพวกเราได้รับความโปรดปรานของพระองค์ขณะที่พวกเราเป็นคำพยานต่อพระองค์

เมื่อได้รับเกียรติด้วยพระบัญชาของพระองค์

พวกเราก็กล่าวประกาศและเป็นพยานให้กับกิจการของพระองค์

โอ้ สรรเสริญพระองค์! โอ้ จงโห่ร้องและขับร้องเถิด! โอ้!

โอ้ สรรเสริญพระองค์! โอ้ จงโห่ร้องและขับร้องเถิด! โอ้!

ประชากรของพระเจ้าล้วนท่วมท้นด้วยคำสรรเสริญพระเจ้า โอ้!

โอ้ สรรเสริญพระองค์! โอ้ จงโห่ร้องและขับร้องเถิด! โอ้!

พระราชกิจของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก จนคาดเดาไม่ได้และน่าเชื่อ

พระวจนะของพระเจ้าทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จลุล่วงพระวจนะเหล่านั้นจัดผู้คนไปตามประเภท

บรรดาผู้ที่รักพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์ ดำรงความเป็นจริงของพระวจนะพระเจ้า

พวกเราสรรเสริญพระปัญญาและความทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์

พระองค์ทรงชอบธรรมในทุกหนทาง

พระอุปนิสัยของพระองค์ช่างน่ารักยิ่งนัก พวกเราสรรเสริญ

โอ้ สรรเสริญพระองค์! โอ้ จงโห่ร้องและขับร้องเถิด! โอ้!

โอ้ สรรเสริญพระองค์! โอ้ จงโห่ร้องและขับร้องเถิด! โอ้!

ประชากรของพระเจ้าล้วนท่วมท้นด้วยคำสรรเสริญพระเจ้า โอ้!

โอ้ สรรเสริญพระองค์! โอ้ จงโห่ร้องและขับร้องเถิด! โอ้!

สรรเสริญความครบบริบูรณ์แห่งพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์ได้สร้างผู้ชนะกลุ่มหนึ่งขึ้นมาแล้ว

บรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรยอมรับการเฝ้ามองของพระองค์แต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา

ผู้ที่ต่อต้านพระเจ้าล้วนถูกทำลาย

คนเหล่านั้นทั้งหมดที่รักพระองค์ได้รับการทำให้เพียบพร้อม

โลกทั้งใบปริ่มไปด้วยความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของพระองค์

ราชอาณาจักรของพระองค์บริสุทธิ์อย่างแท้จริง

โอ้ สรรเสริญพระองค์! โอ้ จงโห่ร้องและขับร้องเถิด! โอ้!

โอ้ สรรเสริญพระองค์! โอ้ จงโห่ร้องและขับร้องเถิด! โอ้!

โอ้ สรรเสริญพระองค์! โอ้ จงโห่ร้องและขับร้องเถิด! โอ้!

ประชากรของพระเจ้าล้วนท่วมท้นด้วยคำสรรเสริญพระเจ้า โอ้!

โอ้ สรรเสริญพระองค์! โอ้ จงโห่ร้องและขับร้องเถิด! โอ้!

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger