MV เพลงคริสเตียน | "พระเจ้ารักมนุษย์ที่สุด"

วันที่ 05 เดือน 01 ปี 2021

I

พระเจ้าเกิดเป็นมนุษย์ ในยุคสุดท้าย

เพื่อช่วยผู้คนที่รักด้วยใจ

ทรงเต็มไปด้วยความรัก ทรงทำงานทุกวัน และ

ทรงทำไปด้วยความรักอันมั่นคง

พระองค์ทรงยอมเจ็บ ทุกข์ทรมา น

ให้คนชอกช้ำและไม่มีหนทาง

ทรงแบกความเจ็บช้ำ

มากมาย ซ้ำๆ พระองค์ มีความรักมหาศาล

พระเจ้าไม่ต้องการ ให้วิญญาณใครหลงทาง

มนุษย์ไม่สนใจ อนาคตเป็นเช่นใร

มนุษย์ไม่รู้จะ ดูแลชีวิตของตัวเองเช่นไร

เพียงพระองค์ พระเจ้าเท่านั้นรักมนุษย์

II

คำสอนพระองค์ เยียวยาเกื้อหนุน

ตัดสินสาปส่งเปิดเผย ให้สัญญา

ไม่ว่าจะคำสอนใด ก็มาจากความรัก

นี่คือแก่นแท้งานของพระองค์

ผู้คนมากมาย ที่ใกล้ชิดตามพระองค์

ใยจึงเปี่ยมล้นด้วยพลังมากมาย

ความรักพระองค์ ช่วยคนรอดพ้น

ทุกอย่างทรงมีเวลา ไม่เคยทรงล่าช้า

พระเจ้าไม่ต้องการ ให้วิญญาณใครหลงทาง

มนุษย์ไม่สนใจ อนาคตเป็นเช่นใร

มนุษย์ไม่รู้จะ ดูแลชีวิตของตัวเองเช่นไร

เพียงพระองค์ เพียงพระองค์ พระเจ้าเท่านั้นรักมนุษย์

III

มนุษย์คิดว่าเขารักตนที่สุด แต่มันเป็นความรักยังไง

ความรักพระเจ้าแท้จริง แล้วเธอจะรู้

หากเพราะไม่ทรงมาเป็นมนุษย์ คอยนำทางไม่เหินห่าง

คงไม่มีวันได้เข้าใจ รักของพระองค์

พระเจ้าไม่ต้องการ ให้วิญญาณใครหลงทาง

มนุษย์ไม่สนใจ อนาคตเป็นเช่นใร

มนุษย์ไม่รู้จะ ดูแลชีวิตของตัวเองเช่นไร

เพียงพระองค์ เพียงพระองค์ พระเจ้าเท่านั้นรักมนุษย์

พระเจ้าเท่านั้นรัก มนุษย์...ใช่แล้วทรงรัก

ทรงรักมนุษย์ ทรงรักมนุษย์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger