เพลงคริสเตียน | "การเชื่อฟังพระราชกิจของพระเจ้าเท่านั้นที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางอุปนิสัย"

วันที่ 05 เดือน 05 ปี 2021

Verse 1

หากเจ้าสามารถติดตาม

วจนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ ณ ปัจจุบัน

ผ่านประสบการณ์พระราชกิจ

อุปนิสัยเจ้าจึงสามารถเปลี่ยน

หากเจ้าแสวงหาติดตาม

คำพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นดำรัส

เจ้าคือผู้เชื่อฟังพระองค์

ตัวเจ้าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Pre-chorus

วจนะใหม่ของพระวิญญาณเปลี่ยนมนุษย์

หากเจ้ายึดติดอดีต ก็ไม่อาจเปลี่ยน

เจ้าต้องทำตามที่พระวิญญาณทรงนำ

เชื่อฟังทุกสิ่งพระเจ้าตรัส

Chorus

คนไม่อาจเปลี่ยนอุปนิสัยด้วยตนเอง

ต้องโดนตีสอนพิพากษา

ถลุงและตัดแต่งโดยพระวจนะ

มีเพียงเมื่อนั้นจึงบรรลุ

การเชื่อฟังและความภักดีต่อพระเจ้า

มิใช่การแสร้งทำท่าทางหรือหลอกลวงพระองค์

Verse 2

ผ่านการถลุงของพระวจนะ

อุปนิสัยผู้คนนั้นเปลี่ยนแปลง

ถูกเปิดโปงพิพากษาโดยพระวจนะ

คนเลิกใจร้อนแต่กลายเป็นสำรวม

สำคัญที่สุดพวกเขานบนอบ

พระวจนะปัจจุบันและราชกิจ

ยุติมโนคติหลงผิด

และเต็มใจที่จะนบนอบ

Chorus

คนไม่อาจเปลี่ยนอุปนิสัยด้วยตนเอง

ต้องโดนตีสอนพิพากษา

ถลุงและตัดแต่งโดยพระวจนะ

มีเพียงเมื่อนั้นจึงบรรลุ

การเชื่อฟังและความภักดีต่อพระเจ้า

มิใช่การแสร้งทำท่าทางหรือหลอกลวงพระองค์

Bridge

ก่อนนั้น การเปลี่ยนคือการละทิ้งตนเอง

การบ่มวินัย การทนทุกข์ของเนื้อหนัง

รวมทั้งการละทิ้ง@สิ่งที่เลือกชอบทางเนื้อหนัง

เป็นการเปลี่ยนอุปนิสัยประเภทหนึ่ง

วันนี้ทุกคนรู้ว่าการเชื่อฟัง

พระวจนะปัจจุบัน

และการรู้พระราชกิจใหม่

เป็นเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงแท้จริง

มโนคติหลงผิดเกี่ยวกับพระเจ้าจึงถูกลบ

จนรู้จักและเชื่อฟังพระเจ้า

นี่เท่านั้นคือการแสดงออกที่จริง

ของการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย

Chorus

คนไม่อาจเปลี่ยนอุปนิสัยด้วยตนเอง

ต้องโดนตีสอนพิพากษา

ถลุงและตัดแต่งโดยพระวจนะ

มีเพียงเมื่อนั้นจึงบรรลุ

การเชื่อฟังและความภักดีต่อพระเจ้า

มิใช่การแสร้งทำท่าทางหรือหลอกลวงพระองค์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก