เพลงคริสเตียน | "ไม่มีผู้ใดหยั่งถึงพระราชกิจของพระเจ้า"

เพลงคริสเตียน | "ไม่มีผู้ใดหยั่งถึงพระราชกิจของพระเจ้า"

87 |วันที่ 08 เดือน 03 ปี 2021

Verse 1

พระเจ้ากับคน ไม่อาจเห็นเป็นเท่าเทียมกัน

เนื้อแท้และพระราชกิจนั้น

ล้ำลึกสุดหยั่งและไม่อาจจะเข้าใจ

หากทรงไม่ได้ทำทุกกิจด้วยพระองค์เอง

และตรัสพระคำท่ามกลางคน

คนจะไม่มีวันเข้าใจน้ำพระทัย

แม้แต่คนที่ได้ทุ่มอุทิศ ทั้งชีวิตให้กับพระเจ้า

ก็ไม่สามารถที่จะได้รับ ความเห็นชอบจากพระองค์

Chorus

คนไม่ควรนิยามพระราชกิจ

ในสายพระเนตรพระองค์ คนนั้นไม่ต่างจากมด

แล้วจะไปหยั่งลึกพระกิจเช่นไร

คนไม่อาจนิยามพระราชกิจ

ในสายพระเนตรพระองค์ คนนั้นไม่ต่างจากมด

แล้วจะไปหยั่งลึกพระกิจเช่นไร

Verse 2

หากไร้พระราชกิจ คนทำดีไปก็ไร้ราคา

เพราะความคิดพระเจ้า

ย่อมจะเหนือไปกว่าความคิดคน

พระปรีชาญาณนั้นเกินหยั่ง

พระเจ้าจึงตรัสว่าพวกที่คิด

ว่าตนเข้าใจกิจพระองค์เป็นคนไร้ค่า

ล้วนแล้วแต่มีความอวดดี อีกทั้งโง่เขลา

มนุษย์เสื่อมทรามเพราะซาตาน

ธรรมชาติคนต่อต้านพระเจ้า

คนไม่เท่าเทียมพระเจ้า

ไม่อาจแนะนำงานให้พระองค์

Chorus

คนไม่ควรนิยามพระราชกิจ

ในสายพระเนตรพระองค์ คนนั้นไม่ต่างจากมด

แล้วจะไปหยั่งลึกพระกิจเช่นไร

คนไม่อาจนิยามพระราชกิจ

ในสายพระเนตรพระองค์ คนนั้นไม่ต่างจากมด

แล้วจะไปหยั่งลึกพระกิจเช่นไร

Verse 3

การนำทางคนคือพระราชกิจส่วนพระองค์

คนควรนบนอบ ไม่ควรมีความเห็นใด ๆ

เพราะคนเป็นเพียงเศษดิน

เราเพียรเสาะหาพระเจ้า เราจึงไม่ควร

ทับซ้อนมโนคติคนบนพระราชกิจ

ให้ทรงพิจารณา

หรือใช้ธรรมชาติอันเสื่อมทราม

เพื่อหาทางต่อต้านพระกิจ

หรือนั่นไม่ทำให้เรา เป็นศัตรูพระคริสต์

อ้างว่าเชื่อในพระเจ้าได้เช่นไร

Chorus

คนไม่ควรนิยามพระราชกิจ

ในสายพระเนตรพระองค์ คนนั้นไม่ต่างจากมด

แล้วจะไปหยั่งลึกพระกิจเช่นไร

คนไม่อาจนิยามพระราชกิจ

ในสายพระเนตรพระองค์ คนนั้นไม่ต่างจากมด

แล้วจะไปหยั่งลึกพระกิจเช่นไร

Bridge

เพราะเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้ามีจริง

หวังให้พระองค์พอพระทัย ได้เห็นพระองค์

หาให้เจอเส้นทางความจริง

วิธีที่จะเข้ากันได้กับพระเจ้า

และเราไม่ควรจะดื้อดึงต่อต้านพระเจ้า

จะมีประโยชน์อันใด

Chorus

คนไม่ควรนิยามพระราชกิจ

ในสายพระเนตรพระองค์ คนนั้นไม่ต่างจากมด

แล้วจะไปหยั่งลึกพระกิจเช่นไร

คนไม่อาจนิยามพระราชกิจ

ในสายพระเนตรพระองค์ คนนั้นไม่ต่างจากมด

แล้วจะไปหยั่งลึกพระกิจเช่นไร

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก