เพลงคริสเตียน | "การมีชีวิตอยู่เพื่อดำเนินการตามน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นสิ่งซึ่งเปี่ยมความหมายที่สุด"

วันที่ 02 เดือน 06 ปี 2021

Verse 1

หากว่ารักพระเจ้า การเข้าสู่ราชอาณาจักร

เพื่อเป็นหนึ่งในประชากรพระเจ้า

คืออนาคตที่แท้จริง ชีวิตที่มีคุณค่า

พวกเจ้าได้พระพรมากสุด

มีชีวิตวันนี้เพื่อพระเจ้า

ดำเนินการเพื่อน้ำพระทัย

พระเจ้าตรัสว่าพวกเจ้ามีชีวิตที่มีค่า

Chorus

มีเพียงผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร

สามารถใช้ชีวิตมีความหมาย

ไม่มีใครแล้วสามารถใช้ชีวิต

เปี่ยมคุณค่าความหมายเช่นพวกเจ้า

Verse 2

ทรงเลือกสรรพวกเจ้า เฝ้าฟูมฟักโดยพระองค์

พวกเจ้าได้รู้คุณค่าของชีวิต

ไม่ใช่เป็นเพราะว่าพวกเจ้าเสาะแสวงได้ดี

แต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้า

ทรงเปิดตาให้พวกเจ้า

มาอยู่เฉพาะพระพักตร์เพราะพระคุณ

Chorus

มีเพียงผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร

สามารถใช้ชีวิตมีความหมาย

พวกเจ้าโชคดีได้รับพระพร

ได้มีคุณค่าในชีวิตตน

Bridge

หากพระเจ้าไม่ได้ทรงดลบันดาล

พวกเจ้าคงไม่เห็นว่าทรงดีงาม

หรือมอบรักแท้ให้พระองค์

พระเจ้าดลใจ

เพื่อพวกเจ้าจะมอบหัวใจให้พระองค์

Chorus

มีเพียงผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร

สามารถใช้ชีวิตมีความหมาย

ไม่มีใครแล้วสามารถใช้ชีวิต

เปี่ยมคุณค่าความหมายเช่นพวกเจ้า

มีเพียงผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร

สามารถใช้ชีวิตมีความหมาย

ไม่มีใครแล้วสามารถใช้ชีวิต

เปี่ยมคุณค่าความหมายเช่นพวกเจ้า

มีเพียงผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร

สามารถใช้ชีวิตมีความหมาย

ไม่มีใครแล้วสามารถใช้ชีวิต

เปี่ยมคุณค่าความหมายเช่นพวกเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก