คำพยานชีวิตคริสเตียน | "จงสดับพระสุรเสียงของพระเจ้าและต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า"

วันที่ 11 เดือน 08 ปี 2020

คำพยานชีวิตคริสตจักรนำพาประสบการณ์ชีวิตจริงของชาวคริสเตียนเกี่ยวกับการพิพากษาโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์มาให้กับคุณ รวมถึงคำพยานของพวกเขาเกี่ยวกับการเข้าใจความจริง การรู้จักพระเจ้า และการที่อุปนิสัยอันเสื่อมทรามของพวกเขากำลังได้รับการแปลงสภาพ ขอเชิญเรียนรู้ว่า การกลับใจคือสิ่งใด และเชิญค้นหาเส้นทางที่จะได้รับการชำระให้สะอาด และเข้าสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger