เพลงคริสเตียน | "พระคัมภีร์ทั้งหมดได้รับการดลใจจากพระเจ้าหรือ"

เพลงคริสเตียน | "พระคัมภีร์ทั้งหมดได้รับการดลใจจากพระเจ้าหรือ"

108 |วันที่ 07 เดือน 03 ปี 2021

Intro

คนวันนี้คิดว่าพระคัมภีร์คือพระเจ้า

เชื่อว่าถ้อยคำในพระคัมภีร์ทั้งหมด

เพียงเท่านั้นที่เป็นพระคำ

และทั้งหมดนั้นพระเจ้าได้ตรัสไว้

Verse 1

ผู้ที่เชื่อในพระเจ้ากระทั่งคิด

ว่าแม้ผู้คนนั้นเขียน พันธสัญญาใหม่และเดิม

พวกเขาได้การดลใจจากพระเจ้า

และบันทึกพระคำพระวิญญาณบริสุทธิ์

นี่คือความเข้าใจของมนุษย์ที่พลาดไป

กับความเป็นจริงที่มันไม่สอดคล้อง

ความจริง นอกเหนือหนังสือการเผยพระคำ

พันธสัญญาเดิมส่วนใหญ่ คือบันทึกประวัติศาสตร์

Pre-chorus 1

จดหมายฝากพันธสัญญาใหม่นั้น

บ้างได้มาจากประสบการณ์คน

บ้างมาจากความรู้แจ้ง

ที่ได้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์

Chorus

เป็นการพลาดครั้งยิ่งใหญ่ เป็นการดูหมิ่น

ที่บันทึกมนุษย์ และจดหมายฝาก

ถูกมองเป็นพระคำพระวิญญาณบริสุทธิ์

ที่ตรัสกับเหล่าคริสตจักร

Verse 2

จดหมายฝากจากท่านเปาโลมาจากงานมนุษย์

จากความรู้แจ้งของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ทั้งหมดได้เขียนขึ้นเพื่อคริสตจักร

เพื่อเตือนและผลักดัน พี่น้องคริสตจักร

นี่ไม่ใช่วจนะพระวิญญาณบริสุทธิ์

เปาโลไม่อาจพูดแทนพระวิญญาณบริสุทธิ์

ท่านไม่เห็นนิมิตยอห์น ไม่ใช่ผู้เผยพระคำ

จดหมายฝากเหล่านั้น เพื่อคริสตจักรยุคท่านเอง

Pre-chorus 2

ถ้อยคำที่ท่านพูดในแง่ดี

และสอนใจกับคนนั้นล้วนใช่

แต่ไม่อาจแสดงได้ถึงพระเจ้า

หรือพระดำรัสพระวิญญาณบริสุทธิ์

Chorus

เป็นการพลาดครั้งยิ่งใหญ่ เป็นการดูหมิ่น

ที่บันทึกมนุษย์ และจดหมายฝาก

ถูกมองเป็นพระคำพระวิญญาณบริสุทธิ์

ที่ตรัสกับเหล่าคริสตจักร ที่ตรัสกับเหล่าคริสตจักร

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก