เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าผู้จุติมาเป็นมนุษย์สำคัญยิ่งต่อมวลมนุษย์"

เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าผู้จุติมาเป็นมนุษย์สำคัญยิ่งต่อมวลมนุษย์"

100 |วันที่ 08 เดือน 03 ปี 2021

Intro

พระเจ้าในร่างคนทำงานที่คนไม่อาจทำ

เพราะเนื้อแท้ภายในพระองค์ ไม่เหมือนกับคน

พระองค์ทรงช่วยคนให้รอดได้เพราะ

อัตลักษณ์ของพระองค์นั้นต่างจากคน

Verse 1

พระเจ้าในร่างคนนั้นคล้ายกันกับคน

แต่มีความสำคัญมากยิ่งกว่าผู้ใด

เพราะทรงสามารถทำงาน พระวิญญาณไม่อาจทำ

เหนือกว่าในการเป็นพยาน พระเจ้าและได้คน

แม้ทรงเป็นมนุษย์เดินดิน มีเนื้อหนังเป็นคน

คุณความดีของพระองค์ ความสำคัญต่อคน

ทำให้ทรงคุณค่าต่อมนุษย์มากมาย

คุณค่าที่แท้จริงของพระองค์ยิ่งใหญ่

Chorus

เนื้อหนังนี้สำคัญต่อมวลมนุษย์มากมาย

เพราะพระองค์เป็นทั้งคน เป็นทั้งพระเจ้า

ทรงสามารถทำงานที่คนไม่อาจทำ

คนเสื่อมทรามในโลกนี้ พระองค์ช่วยให้รอด

Verse 2

เนื้อหนังนี้ไม่อาจทำลายซาตานโดยตรง

แต่งานพระองค์พิชิตคนและปราบซาตาน

ทำให้ซาตานยอมจำนนต่อพระองค์

ผ่านเนื้อหนังทรงปราบซาตานและช่วยคน

พระองค์ไม่ได้ทำลายซาตานโดยตรง

แต่เป็นเนื้อหนัง เพื่อพิชิตคนเสื่อมทราม

ทรงเป็นพยานให้พระองค์เองดีกว่าใคร

และทรงช่วยคนเสื่อมทราม ให้รอดดีกว่าใคร

Chorus

เนื้อหนังนี้สำคัญต่อมวลมนุษย์มากมาย

เพราะพระองค์เป็นทั้งคน เป็นทั้งพระเจ้า

ทรงสามารถทำงานที่คนไม่อาจทำ

คนเสื่อมทรามในโลกนี้ พระองค์ช่วยให้รอด

Bridge

พระเจ้าในร่างคนพิชิตชัยซาตาน

นั้นโน้มน้าวได้มากกว่าเป็นพยานตนเอง

ได้เหนือกว่าการทำลายซาตานโดยตรง

ด้วยอำนาจของพระวิญญาณของพระเจ้า

พระเจ้าในเนื้อหนังนั้นทรงสามารถ

ช่วยคนให้รู้จักพระผู้สร้างแท้จริง

และเป็นพยานให้พระเจ้าเองได้ดีกว่า

ท่ามกลางสรรพสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นมา

Chorus

เนื้อหนังนี้สำคัญต่อมวลมนุษย์มากมาย

เพราะพระองค์เป็นทั้งคน เป็นทั้งพระเจ้า

ทรงสามารถทำงานที่คนไม่อาจทำ

คนเสื่อมทรามในโลกนี้ พระองค์ช่วยให้รอด

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก