เพลงสรรเสริญนมัสการ | “จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์”เพลงสรรเสริญนมัสการ | “จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์” เพลงพระกิตติคุณ | “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร”เพลงพระกิตติคุณ | “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร” “พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด” ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้า | เพลงสรรเสริญพระเจ้า“พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด” ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้า | เพลงสรรเสริญพระเจ้า เพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | “สรรเสริญชีวิตใหม่” เพลงสรรเสริญคริสตจักรเพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | “สรรเสริญชีวิตใหม่” เพลงสรรเสริญคริสตจักร “ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” | เพลงนมัสการคริสเตียน“ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” | เพลงนมัสการคริสเตียน "จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า" เพลงนมัสการ"จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า" เพลงนมัสการ มิวสิควิดีโอเพลงนมัสการ |“ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!”| เอ็มวีการร้องเดี่ยวมิวสิควิดีโอเพลงนมัสการ |“ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!”| เอ็มวีการร้องเดี่ยว “ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน“ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน "ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน" | เพลงสรรเสริญขับร้องประสานเสียงของคริสตจักร"ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน" | เพลงสรรเสริญขับร้องประสานเสียงของคริสตจักร เพลงชีวิตคริสเตียน |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า"เพลงชีวิตคริสเตียน |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า" เพลงคริสเตียน |"พระเจ้าได้ทรงลิขิตเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว"| เอ็มวีการร้องเดี่ยวเพลงคริสเตียน |"พระเจ้าได้ทรงลิขิตเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว"| เอ็มวีการร้องเดี่ยว เพลงนมัสการร่าเริงสดใส 2020 | "เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้" (MV)เพลงนมัสการร่าเริงสดใส 2020 | "เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้" (MV) ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า | "บทเพลงแห่งความรักอันแสนหวาน" | MV นมัสการภาษาอังกฤษฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า | "บทเพลงแห่งความรักอันแสนหวาน" | MV นมัสการภาษาอังกฤษ "ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำคัญฉันใด" | เพลงนมัสการดลใจ (เพลงเกาหลี + ซับไทย)"ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำคัญฉันใด" | เพลงนมัสการดลใจ (เพลงเกาหลี + ซับไทย)

"ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน" | เพลงสรรเสริญขับร้องประสานเสียงของคริสตจักร

ซีรีส์มิวสิกวีดีโอ   2748  

บทนำ

"ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน" | เพลงสรรเสริญขับร้องประสานเสียงของคริสตจักร

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:https://th.godfootsteps.org/video-category/sing-and-dance.html

ในวันที่เราแยกจากพระเจ้า พระองค์มีรอยยิ้มบนพระพักตร์

ทรงหันมาโบกหัตถา เรานิ่งนองน้ำตามองพระองค์จากไป

เพราะคริสตจักรต้องการพระองค์ ฉันวอนให้ทรงอยู่ต่อไม่ได้

ฉันมองแผ่นหลังของพระองค์ขณะพระองค์เดินคล้อยห่างไป

เก็บคำแนะนำของพระองค์ในหัวใจ

เมื่อไรที่ฉันอ่อนล้า นึกถึงราคาที่ทรงจ่ายไป

รักของพระเจ้าที่ดูแล และพระคำทรงอำนาจ

กระตุ้นและอุ่นใจฉัน รู้สึกติดค้างพระเจ้าเหลือเกิน

ฉันเกลียดตัวเองที่ใส่ใจเนื้อหนังของตัวเองเกินไป

ช่างไม่คู่ควรมีชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์

เมื่อใดคิดถึงรักของพระเจ้า ฉันมีกำลังใจเป็นเท่าตัว

ฉันอยากทำหน้าที่เพื่อตอบแทนรักของพระองค์ แต่ภูมิรู้ของฉันช่างเล็กน้อยเหลือเกิน

เมื่อไรหนอ ฉันจะโตเป็นคนที่เป็นพยานและรับใช้พระเจ้าได้

ฉันตั้งปณิธานจะปฏิบัติตามพระคำ ชีวิตฉันจะได้โตเร็วไว

ฉันอยากอยู่เคียงข้างพระเจ้า และเผยความลับกับพระองค์มากมายเหลือเกิน

เมื่อนึกถึงภาพเมื่อครั้งเราอยู่ด้วยกัน ใจฉันเปี่ยมสุขอันแสนหวาน

ทรงอยู่อย่างถ่อมใจกับมนุษย์ จัดเตรียมความจริงและชีวิตให้เรา

เราเคารพพระองค์ด้วยหัวใจของเราและปรารถนาจะอยู่กับพระองค์ทุกวัน

ฉันอยากอยู่เคียงข้างพระเจ้า และเผยความลับกับพระองค์มากมายเหลือเกิน

เมื่อนึกถึงภาพเมื่อครั้งเราอยู่ด้วยกัน ใจฉันเปี่ยมสุขอันแสนหวาน

ทรงอยู่อย่างถ่อมใจกับมนุษย์ จัดเตรียมความจริงและชีวิตให้เรา

เราเคารพพระองค์ด้วยหัวใจของเราและปรารถนาจะอยู่กับพระองค์ทุกวัน

เราเคารพพระองค์ด้วยหัวใจของเราและปรารถนาจะอยู่กับพระองค์ทุกวัน

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ ๆ

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น