ประสบการณ์ของคริสเตียน | "ฉันเรียนรู้แล้วว่าจะปฏิบัติต่อผู้คนอย่างไรให้เหมาะสม"

ประสบการณ์ของคริสเตียน | "ฉันเรียนรู้แล้วว่าจะปฏิบัติต่อผู้คนอย่างไรให้เหมาะสม"

0 |วันที่ 13 เดือน 10 ปี 2020

ตัวละครหลักเป็นผู้นำคริสตจักรที่สังเกตเห็นว่าบราเดอร์เฉินมีขีดความสามารถที่ดี แต่ว่าเขามีอุปนิสัยโอหัง มีแนวโน้มที่จะอวดเก่ง และว่าเขาอวดตัวและดูเบาผู้อื่นเวลาที่เขาพูด หลังจากเอ่ยเรื่องนี้กับเขาหลายครั้ง แต่ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยในตัวบราเดอร์เฉิน เธอก็รู้สึกรังเกียจเขา ตัดสินเขาต่อหน้าพี่น้องชายหญิงคนอื่นๆ และถึงกับต้องการปลดเขาจากหน้าที่ของเขา หลังจากก้าวผ่านการพิพากษาและการตีสอนของพระวจนะของพระเจ้า เธอก็มามีความเข้าใจได้บ้างเกี่ยวกับอุปนิสัยเยี่ยงซาตานที่โอหังและมุ่งร้ายของเธอเอง และเธอพบเส้นทางแห่งการปฏิบัติเพื่อปฏิบัติต่อผู้คนอย่างถูกต้องเหมาะสม ในท้ายที่สุด เธอก็ตระหนักว่าหนทางเดียวที่จะปฏิบัติต่อผู้คนอย่างยุติธรรมและในหนทางที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาคือการปฏิบัติต่อพวกเขาโดยสอดคล้องกับหลักธรรมแห่งความจริง

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก